[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] wml://ddp/manuals.sgml/release-notes@etchEddy Petrișor <eddy.petrisor@gmail.com> wrote:

> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
> 
> Andrei Popescu wrote:
> > Eddy Petrișor <eddy.petrisor@gmail.com> wrote:
> > 
> > [...]
> >> Acum e complet, ştiu că era aiurea cu "până la..." :-)
> > 
> > Ce se întâmplă cu sec. 3.1 şi 4.5.1?
> 
> Au rămas intenţionat netraduse datorită:
> 
> http://lists.debian.org/debian-i18n/2007/03/msg00135.html

Ok, anunță te rog când mai faci modificări majore. În general sunt
"pe liste" după ora 5 :)

Salutări,
Andrei
-- 
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
(Albert Einstein)

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: