[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] wml://ddp/manuals.sgml/release-notes@etchEddy Petrișor <eddy.petrisor@gmail.com> wrote:

[...]
> Acum e complet, ştiu că era aiurea cu "până la..." :-)

Ce se întâmplă cu sec. 3.1 şi 4.5.1?

Salutări,
Andrei
-- 
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
(Albert Einstein)

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: