[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFC] po-debconf://tcp-wrappers# Romanian translation of tcp-wrappers.
# Copyright (C) 2006 THE tcp-wrappers'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the tcp-wrappers
package.
# Stan Ioan-Eugen <stan.ieugen@gmail.com>, 2006.
# , fuzzy
# 
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tcp-wrappers 7.6.dbs-11\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-09-09 13:49-0600\n"
"PO-Revision-Date: 2006-09-19 19:21+0300\n"
"Last-Translator: Stan Ioan-Eugen <stan.ieugen@gmail.com>\n"
"Language-Team: Romanian <gnomero-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"

#. Type: boolean
#. description
#: ../tcpd.templates:1001
msgid "Should tcpd setup paranoid hosts.allow and hosts.access?"
msgstr "Doriţi să configuraţi hosts.allow şi hosts.acces pentru modul de
securitate paranoic?"

#. Type: boolean
#. description
#: ../tcpd.templates:1001
msgid ""
"/etc/hosts.allow and /etc/hosts.deny will be setup since you do not
have "
"have any of these files yet. You can either have a generic and
permissive "
"configuration which will allow any incoming connection or a paranoid "
"configuration which will not allow remote connections regardless of
where "
"they originate from."
msgstr "/etc/hosts.allow şi /etc/hosts.deny vor fi configurate deoarece
nu aveţi încă nici unul din aceste fişiere. Puteţi opta pentru o
configuraţie generală şi permisivă care va primi orice conexiune sau o
configuraţie paranoică ce nu va permite nici o conexiune, indiferent de
unde a fost făcută."

#. Type: boolean
#. description
#: ../tcpd.templates:1001
msgid ""
"The second option, even if more secure, will block out all
communication, "
"including, for example, remote administration. So if you need this
don't "
"choose it."
msgstr ""
"A doua opţiune, chiar dacă este mai sigură, va bloca toate
comunicaţiile, inclusiv cele pentru adminstrare la distanţă. Aşa că dacă
aveţi nevoie de aşa ceva nu alegeţi această opţiune."

#. Type: boolean
#. description
#: ../tcpd.templates:1001
msgid ""
"Regardless of which option you select you can always manually edit both
"
"files to suit your needs, for this, review the hosts_access(5) manpage.
"
"This might include giving remote access of services to legitimate
hosts."
msgstr ""
"Indiferent de ce opţiune alegeţi puteţi să editaţi manual ambele
fişiere pentru nevoile dumneavoastră personale, aflaţi cum citind pagina
de manual hosts_acces(5).  Acest lucru poate însemna să oferiţi acces de
la distanţă pentru gazdele autentificate la serviciile oferite de
dumneavoastră. "

#. Type: boolean
#. description
#: ../tcpd.templates:1001
msgid ""
"Notice this only applies to internet services that use the libwrap
library. "
"Remote connections will still be possible to services that do not use
this "
"library, consider using firewall rules to block access to these."
msgstr ""
"Observaţi că acest lucru se aplică doar serviciilor internet care
folosesc biblioteca libwrap. Conexiunile de la distanţă vor fi posibile
către serviciile care nu folosesc această bibliotecă, folosiţi reguli
firewall pentru a bloca accesul la acestea."


Attachment: signature.asc
Description: Aceast =?UTF-8?Q?fi=C5=9Fier?= face parte dintr-un mesaj semnnat


Reply to: