[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFC] po-debconf://tcp-wrappersstan ioan-eugen wrote:
msgid "Should tcpd setup paranoid hosts.allow and hosts.access?"
msgstr "Doriţi să configuraţi hosts.allow şi hosts.acces pentru modul de
securitate paranoic?"
n-ar fi mers mai bine "modul de securitate extrema"?
"/etc/hosts.allow and /etc/hosts.deny will be setup since you do not
have "
"have any of these files yet. You can either have a generic and
permissive "
"configuration which will allow any incoming connection or a paranoid "
"configuration which will not allow remote connections regardless of
where "
"they originate from."
msgstr "/etc/hosts.allow şi /etc/hosts.deny vor fi configurate deoarece
nu aveţi încă nici unul din aceste fişiere. Puteţi opta pentru o
configuraţie generală şi permisivă care va primi orice conexiune sau o
configuraţie paranoică ce nu va permite nici o conexiune, indiferent de
unde a fost făcută."
generic=general?
"Notice this only applies to internet services that use the libwrap
library. "
"Remote connections will still be possible to services that do not use
this "
"library, consider using firewall rules to block access to these."
msgstr ""
"Observaţi că acest lucru se aplică doar serviciilor internet care
folosesc biblioteca libwrap. Conexiunile de la distanţă vor fi posibile
către serviciile care nu folosesc această bibliotecă, folosiţi reguli
firewall pentru a bloca accesul la acestea."
Notice this = De remarcat că
Reply to: