[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Polish translation of apt-listbugs?W dniu 07.10.2014 o 00:53, Tomasz Nitecki pisze:

> Choć moja lista TODO* jest długa i obfituje w czasochłonne taski, może
> dam radę jeszcze coś przetłumaczyć. Jeśli tak, to patrzeć na (wymagające
> poprawek) [1] czy na (nowe) [2]?
Ja postaram się zaktualizować te tłumaczenia w których maczałem palce,
ale więcej pewnie nie uda mi się zrobić, więc w jednych i drugich można
znaleźć coś dla siebie :)

Pozdrawiam
-- 
Michał Kułach

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: