[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Polish translation of apt-listbugs?Cześć!

Dzięki za wyręczenie w obowiązkach aktualizacyjnych. Przy okazji
prosiłbym o poprawienie mojego błędu który teraz zauważyłem:

"********** on_hold JEST PRZESTARZAŁE, PROSZĘ UŻYĆ p ZAMIAST to use pin"
                               ^^^^^^
W związku ze zbliżającym się mrożeniem będzie jeszcze sporo pracy, więc
prosimy o jeszcze :)

Pozdrawiam
-- 
Michał Kułach

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: