[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: znaczenie słowa outlook w server-control.wml


W dniu 15 października 2013 17:24 użytkownik Tomasz Muras <nexor1984@gmail.com> napisał:
On 10/15/2013 03:11 PM, Marcin Owsiany wrote:
>
>
>
> W dniu 15 października 2013 15:44 użytkownik Mirosław Gabruś
> <mirekgab@wp.pl <mailto:mirekgab@wp.pl>> napisał:
>
>     W dniu 15.10.2013 09:48, Michal Politowski pisze:
>
>         On Mon, 14 Oct 2013 23:11:27 +0300, Marcin Owsiany wrote:
>
>             2013/10/14 Mirosław Gabruś<mirekgab@wp.pl
>             <mailto:mirekgab@wp.pl>>
>
>                 Nie wiem, jak tutaj przetłumaczyć słowo outlook. Pomysły
>                 mile widziane.
>
>             Myślę że znaczenie "perspektywy" tutaj dobrze pasuje.
>
>         Alternatywnie "prognoza".
>
>     Pierwsze zdanie z akapitu:
>
>
>     Selects a message to use as the outlook for fixing a bug (or the
>     current status of fixing a bug).
>
>     A co myślicie o takim tłumaczeniu?
>
>     Wybiera wiadomość, która będzie użyta jako opis możliwego sposobu
>     poprawienia błędu (lub jako opis obecnego stanu prac nad
>     poprawieniem błędu).
>
>
> s/jako opis możliwego sposobu poprawienia błędu/jako opis perspektyw na
> naprawienie błędu/

"jako opis możliwego sposobu poprawienia błędu" moze nie jest idealne
ale wydaje mi sie lepsze niz "jako opis perspektyw na naprawienie błędu"
- to drugie jest trudne do zrozumienia, wymaga przeczytania zdania pare
razy.


Hm, może warto by zobaczyć jak to jest używane w praktyce. Bo wydaje mi się że tu chodzi raczej o szanse i horyzont czasowy naprawienia niż o sam techniczny sposób.

--
Marcin Owsiany <marcin@owsiany.pl>              http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216

"Every program in development at MIT expands until it can read mail."
                                                            -- Unknown

Reply to: