[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: znaczenie słowa outlook w server-control.wml


2013/10/14 Mirosław Gabruś <mirekgab@wp.pl>
Nie wiem, jak tutaj przetłumaczyć słowo outlook. Pomysły mile widziane.

Myślę że znaczenie "perspektywy" tutaj dobrze pasuje.

--
Marcin Owsiany <marcin@owsiany.pl>              http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216

"Every program in development at MIT expands until it can read mail."
                                                            -- Unknown

Reply to: