[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: znaczenie słowa outlook w server-control.wml


W dniu 15 października 2013 15:44 użytkownik Mirosław Gabruś <mirekgab@wp.pl> napisał:
W dniu 15.10.2013 09:48, Michal Politowski pisze:

On Mon, 14 Oct 2013 23:11:27 +0300, Marcin Owsiany wrote:
2013/10/14 Mirosław Gabruś<mirekgab@wp.pl>

Nie wiem, jak tutaj przetłumaczyć słowo outlook. Pomysły mile widziane.

Myślę że znaczenie "perspektywy" tutaj dobrze pasuje.
Alternatywnie "prognoza".

Pierwsze zdanie z akapitu:


Selects a message to use as the outlook for fixing a bug (or the current status of fixing a bug).

A co myślicie o takim tłumaczeniu?

Wybiera wiadomość, która będzie użyta jako opis możliwego sposobu poprawienia błędu (lub jako opis obecnego stanu prac nad poprawieniem błędu).

s/jako opis możliwego sposobu poprawienia błędu/jako opis perspektyw na naprawienie błędu/

--
Marcin Owsiany <marcin@owsiany.pl>              http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216

"Every program in development at MIT expands until it can read mail."
                                                            -- Unknown

Reply to: