[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: bind9 - tłumaczenie .po debconfaOn Fri, Nov 21, 2008 at 11:10:03PM +0100, Łukasz Paździora wrote:
> 2008/11/21 Marcin Owsiany <porridge@debian.org>:
> > On Thu, Nov 20, 2008 at 06:37:18PM +0100, Łukasz Paździora wrote:
> >> Kolejna porcja tłumaczeń z prośbą o weryfikację - zwłaszcza ostatni ciąg znaków.
> >>
> >> #. Type: string
> >> #. Description
> >> #: ../templates:1001
> >> msgid "User account for running the BIND9 daemon:"
> >> msgstr "Konto użytkownika uruchamiające demona BIND9:"
> >
> > Tutaj "running" chyba bardziej oznacza "działanie" niż "odpalanie".
> > Może coś w stylu:
> >
> > "Konto użytkownika, jako który powinien działać BIND9:"
> >
> "Konto użytkownika, jako który działa BIND9:"

Tu jednak zostawiłbym "powinien" albo "ma", bo na razie nie działa,
dopiero będzie.

-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216


Reply to: