[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: bind9 - tłumaczenie .po debconfaOn Thu, Nov 20, 2008 at 06:37:18PM +0100, Łukasz Paździora wrote:
> Kolejna porcja tłumaczeń z prośbą o weryfikację - zwłaszcza ostatni ciąg znaków.
> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../templates:1001
> msgid "User account for running the BIND9 daemon:"
> msgstr "Konto użytkownika uruchamiające demona BIND9:"

Tutaj "running" chyba bardziej oznacza "działanie" niż "odpalanie".
Może coś w stylu:

"Konto użytkownika, jako który powinien działać BIND9:"

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../templates:1001
> msgid ""
> "The default is to run the BIND9 daemon (named) under the 'bind' user "
> "account. To use a different account, please enter the appropriate username."
> msgstr ""
> "Domyślnie demon BIND9 (named) jest uruchamiany przez użytkownika 'bind'. "
> "Aby użyć innego konta podaj inną nazwę użytkownika."

zgodnie z powyższym, byłoby:

"Domyślnie demon BIND9 (named) jest działa jako użytkownik 'bind. "

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:3001
> msgid ""
> "Please choose whether the resolver should be forced to use the local BIND9 "
> "daemon (named) rather than what the current connection recommends, when this "
> "machine moves around."
> msgstr ""
> "Proszę wybrać czy resolwer powinien być zmuszony do używania lokalnego demona "
> "BIND9 (named), kiedy maszyna zmienia miejsce, czy powinien korzystać z ustawień "
> "aktualnego połączenia."

Pierwsza kwestia: może jednak resolver, a nie resolwer? :-/
Prawdę mówiąc pierwszy raz widzę taki zapis...

Druga kwestia: do drugiej linijki dorzuciłbym "też" - IMHO nieco
poprawia czytelność całego zdania:

"BIND9 (named), kiedy maszyna zmienia miejsce, czy też powinien korzystać z ustawień "

-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216


Reply to: