[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: bind9 - tłumaczenie .po debconfa> Pierwsza kwestia: może jednak resolver, a nie resolwer? :-/
> Prawdę mówiąc pierwszy raz widzę taki zapis...
>

Może w  rozstrzyganiu takich kwestii będzie pomocna któtka wypowiedź
Jana Miodka (z przed paru lat) na temat pisownii wyrazu "bandżi":

http://miasta.gazeta.pl/szczecin/1,46342,2163507.html

Zgodnie z przedstawioną tam zasadą, myślę, że na "resolwer" jeszcze
jest za wcześnie.

Radek

Reply to: