[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nagios3 - tłumaczenie .po debconfaOn Thu, Nov 20, 2008 at 05:53:20PM +0100, Łukasz Paździora wrote:
> Kolejna porcja tłumaczenia do sprawdzenia.
+1
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216


Reply to: