[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debconf templatesWitka

W szablonie apt-listchanges zauważyłem, że wyraz "root" w kontekście
adresu, na który mają być wysyłane listy nie został przetłumaczony.

Z jednej strony jest to dobre rozwiązanie, bo tłumaczenie jest
identyczne z oryginałem. Dzięki temu wszelkie zmiany tego pola są
automatycznie uwzględniane.

Z drugiej strony psuje to nam statystyki ;).
Tłumaczymy takie rzeczy? Ja jestem za, w końcu jak PDDP do tego siądzie,
to zawsze się w końcu znajdzie ktoś, komu będzie przeszkadzał brak
aktualności ;). A Fenio to już na pewno dorwie skrypt, który go o tym
poinformuje ;).

-- 
Bartosz Zapalowski
bartek@klepisko.eu.org

Attachment: pgpARDz3w3OVB.pgp
Description: PGP signature


Reply to: