[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debconf templatesOn Wed, Sep 03, 2003 at 04:50:19PM +0200, Bartosz Zapalowski wrote:
> Tłumaczymy takie rzeczy?

To jeszcze pytania z natury POwej:
- Language-Team wpisujemy "Polish <i_tu_jakiś_wyszukany_email>" czy może
  w przypadku PDDP "PDDP <pddp@debian.org.pl>"?
- PO-Revision-Date mam zmieniać przy pierwszym tłumaczeniu czy tylko po każdym
  kolejnym?
- Project-Id-Version: PACKAGE VERSION
  wstawiamy tu sami nazwę pakietu i jego wersję, czy nie?

-- 
Bartosz Zapalowski
bartek@klepisko.eu.org

Attachment: pgpAnVpbIT2YV.pgp
Description: PGP signature


Reply to: