[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: PytanieOn Mon, Jun 23, 2003 at 01:57:33AM +0200, Przemysław Adam Śmiejek wrote:
> > Aha, nie można też zapomnieć o tłumaczeniu DWN, które wykonuje
> > Alpha, zgodnie z cvs :) ale to też dużo nie zmienia.
> DWN przecież tłumaczy zespół PDDP. 
Z zespołu PDDP przy tłumaczeniu DWN biorą udział w porywach trzy osoby.
Wspomniany Bartek Zapałowski, ja i czasem Oskar Ostafin. Oprócz tego są
przynajmniej trzy osoby spoza PDDP więc ciężko nazwać to dziełem PDDP ;)

pozdr,
fEnIo
-- 
   _   Bartosz Feński aka fEnIo | mailto:fenio@o2.pl | pgp:0x13fefc40 
  _|_|_  32-050 Skawina - Głowackiego 3/15 - w. małopolskie - Polska
  (0 0)   phone:+48501608340 | ICQ:46704720 | GG:726362 | IRC:fEnIo
ooO--(_)--Ooo http://skawina.eu.org | JID:fenio@jabber.org | RLU:172001

Attachment: pgpgvSI6HXaSW.pgp
Description: PGP signature


Reply to: