[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] wml://www.debian.org/donations.nl.htmlDag Patrick,


Patrick Kox schreef op wo 10-05-2017 om 10:43 [+0200]:
> Dag Frank en Paul,
> 
> Google Vertaal geeft ook de optie terugkerend aan.

Bedankt om mee te denken.
In Nederland gebruikt de belastingdienst "periodieke giften".
Ik denk dat het om die reden best is om recurrente te vervangen door
periodieke.

> 
> M.vr.Gr
> Patrick Kox
> 
> Frans Spiesschaert schreef op di 09-05-2017 om 23:40 [+0200]:
> > Dag Paul,
> > 
> > Paul Gevers schreef op di 09-05-2017 om 22:01 [+0200]:
> > > Hoi Frans,
> > > 
> > > Ik heb deze en je andere voorstellen doorgevoerd.
> > 
> > Dank je wel. Ik stuur je deze keer dus geen tar-bestand meer door.
> > 
> > >  Eén opmerking:
> > > 
> > > On 09-05-17 21:19, Frans Spiesschaert wrote:
> > > > +Eenmalige en recurrente giften kunnen gedaan worden via
> > > 
> > >                 ^^^^^^^^^^
> > > Dit woord ken ik niet en klink in mijn oren ook heel erg als een
> > > slecht
> > > vernederlandst Engels woord. Ook de online Van Dale¹² kent het
> > > woord niet.
> > > 
> > > Paul
> > > ¹ http://vandale.nl/opzoeken?pattern=recurrente&lang=nn
> > > ² http://vandale.nl/opzoeken?pattern=recurrent&lang=nn
> > > 
> > 
> > Het is wel terug te vinden in http://woordenlijst.org/#/?q=recurrent
> > (het online groene boekje) en in de Dikke Vandale, hoewel die er
> > "niet
> > algemeen" als opmerking bij vermeldt. Ik sta er dus zeker niet op dat
> > deze vertaling gehandhaafd blijft.
> > Misschien vervangen door "periodieke" ?
> > 
> > 

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: