[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] wml://www.debian.org/donations.nl.htmlDag Frank en Paul,

Google Vertaal geeft ook de optie terugkerend aan.

M.vr.Gr
Patrick Kox

Frans Spiesschaert schreef op di 09-05-2017 om 23:40 [+0200]:
> Dag Paul,
> 
> Paul Gevers schreef op di 09-05-2017 om 22:01 [+0200]:
> > Hoi Frans,
> > 
> > Ik heb deze en je andere voorstellen doorgevoerd.
> 
> Dank je wel. Ik stuur je deze keer dus geen tar-bestand meer door.
> 
> >  Eén opmerking:
> > 
> > On 09-05-17 21:19, Frans Spiesschaert wrote:
> > > +Eenmalige en recurrente giften kunnen gedaan worden via
> > 
> >                 ^^^^^^^^^^
> > Dit woord ken ik niet en klink in mijn oren ook heel erg als een
> > slecht
> > vernederlandst Engels woord. Ook de online Van Dale¹² kent het
> > woord niet.
> > 
> > Paul
> > ¹ http://vandale.nl/opzoeken?pattern=recurrente&lang=nn
> > ² http://vandale.nl/opzoeken?pattern=recurrent&lang=nn
> > 
> 
> Het is wel terug te vinden in http://woordenlijst.org/#/?q=recurrent
> (het online groene boekje) en in de Dikke Vandale, hoewel die er
> "niet
> algemeen" als opmerking bij vermeldt. Ik sta er dus zeker niet op dat
> deze vertaling gehandhaafd blijft.
> Misschien vervangen door "periodieke" ?
> 
> 
-- 
⢀⣴⠾⠻⢶⣦⠀ 
⣾⠁⢠⠒⠀⣿⡁ 	Kind Regards | Met Vriendelijke Groeten
⢿⡄⠘⠷⠚⠋⠀ 	Patrick Kox
⠈⠳⣄⠀⠀		patrick.kox@proximus.be

GPG Key ID: 4096R/5C2095BA
Fingerprint: 72EA ED6F C68B AA8D 2370  5B38 9C04 FDBB 5C20 95BA

Discover the Debian Administrator's Handbook:
→ https://debian-handbook.info/get/Ontdek het Debian Beheerders Handboek:
→ https://debian-handbook.info/get/

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: