[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] wml://www.debian.org/donations.nl.htmlDag Paul,

Paul Gevers schreef op di 09-05-2017 om 22:01 [+0200]:
> Hoi Frans,
> 
> Ik heb deze en je andere voorstellen doorgevoerd.

Dank je wel. Ik stuur je deze keer dus geen tar-bestand meer door.

>  Eén opmerking:
> 
> On 09-05-17 21:19, Frans Spiesschaert wrote:
> > +Eenmalige en recurrente giften kunnen gedaan worden via
>                 ^^^^^^^^^^
> Dit woord ken ik niet en klink in mijn oren ook heel erg als een slecht
> vernederlandst Engels woord. Ook de online Van Dale¹² kent het woord niet.
> 
> Paul
> ¹ http://vandale.nl/opzoeken?pattern=recurrente&lang=nn
> ² http://vandale.nl/opzoeken?pattern=recurrent&lang=nn
> 

Het is wel terug te vinden in http://woordenlijst.org/#/?q=recurrent
(het online groene boekje) en in de Dikke Vandale, hoewel die er "niet
algemeen" als opmerking bij vermeldt. Ik sta er dus zeker niet op dat
deze vertaling gehandhaafd blijft.
Misschien vervangen door "periodieke" ?


-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: