[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/misc/merchandise.nl.htmlDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte Nederlandse versie van het bestand
merchandise.wml uit de map misc van de Debian website. Het bestand liep
een versie achter op het origineel.
Ook in bijlage een diff-bestand met de wijzigingen. 

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

Index: webwml/dutch/misc/merchandise.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/dutch/misc/merchandise.wml,v
retrieving revision 1.6
diff -u -r1.6 merchandise.wml
--- webwml/dutch/misc/merchandise.wml	2 May 2017 04:05:36 -0000	1.6
+++ webwml/dutch/misc/merchandise.wml	9 May 2017 19:34:29 -0000
@@ -1,5 +1,5 @@
 #use wml::debian::template title="Debian Koopwaar" GEN_TIME="yes" BARETITLE=true
-#use wml::debian::translation-check translation="1.7"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.8"
 
 # Last Translation Update by $Author: pabs $
 # Last Translation Update at $Date: 2017/05/02 04:05:36 $
@@ -12,11 +12,14 @@
 welwillendheid naar onze trouwe gebruikers. De volgorde is zuiver alfabetisch
 en geeft geen rangorde of aanbeveling van een bepaalde verkoper weer.
 
-<BR>
+<p>
+Sommige handelaars storten een deel van de omzet uit Debian-koopwaar
+door aan Debian. Dit wordt aangegeven onder de vermelding van de handelaar.
+We hopen dat handelaars zullen overwegen om een gift te doen aan Debian.
+</p>
 
 #include "$(ENGLISHDIR)/misc/merchandise.data"
 
-<BR>
 
 <p>Als u koopwaar met een Debian-thema verkoopt en op deze pagina vermeld zou
 willen worden, stuur dan een mail (in het Engels!) aan
#use wml::debian::template title="Debian Koopwaar" GEN_TIME="yes" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.8"

# Last Translation Update by $Author: pabs $
# Last Translation Update at $Date: 2017/05/02 04:05:36 $

<P>
Aangezien de populariteit van Debian is toegenomen, hebben we veel aanvragen
ontvangen voor Debian-koopwaar. Als vereniging zonder winstoogmerk, maken of
verkopen we zelf niets. Gelukkig hebben een aantal bedrijven een potentiële
markt gezien. De onderstaande informatie wordt aangeboden als een 
welwillendheid naar onze trouwe gebruikers. De volgorde is zuiver alfabetisch
en geeft geen rangorde of aanbeveling van een bepaalde verkoper weer.

<p>
Sommige handelaars storten een deel van de omzet uit Debian-koopwaar
door aan Debian. Dit wordt aangegeven onder de vermelding van de handelaar.
We hopen dat handelaars zullen overwegen om een gift te doen aan Debian.
</p>

#include "$(ENGLISHDIR)/misc/merchandise.data"


<p>Als u koopwaar met een Debian-thema verkoopt en op deze pagina vermeld zou
willen worden, stuur dan een mail (in het Engels!) aan
&lt;<a href="mailto:events@debian.org";>events@debian.org</a>&gt;.
<br>
Geef de volgende informatie:
<ul>
  <li>de bedrijfsnaam,
  <li>de URL van uw hoofdpagina,
  <li>de URL waar Debian-verkoopwaar kan worden gevonden en
  <li>de lijst van verkochte Debian-verkoopwaar.
</ul>
We zijn enkel geïnteresseerd in het promoten van Debian-gerelateerd materiaal.

<p>Omdat we onze reputatie willen beschermen, hechten we veel belang aan de
dienstverlening naar de klanten.
Als we klachten ontvangen over uw dienstverlening, wordt u van de pagina verwijderd.

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: