[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] wml://www.debian.org/donations.nl.htmlHoi Frans,

Ik heb deze en je andere voorstellen doorgevoerd. Eén opmerking:

On 09-05-17 21:19, Frans Spiesschaert wrote:
> +Eenmalige en recurrente giften kunnen gedaan worden via
                ^^^^^^^^^^
Dit woord ken ik niet en klink in mijn oren ook heel erg als een slecht
vernederlandst Engels woord. Ook de online Van Dale¹² kent het woord niet.

Paul
¹ http://vandale.nl/opzoeken?pattern=recurrente&lang=nn
² http://vandale.nl/opzoeken?pattern=recurrent&lang=nn

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: