[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/international/dutch/index.nl.htmlDag iedereen, 

De bovenvermelde webpagina staat op
https://www.debian.org/devel/website/stats/nl
als verouderd gemarkeerd.

De veroudering kan niet inhoudelijk zijn, aangezien de inhoud van dit
deel van de website onder deze mailinglijst valt en er op de lijst geen
inhoudelijke veranderingen voorgesteld werden (Laura Arjona Reina heeft
wel op 20 dec. 1916 zowel in de Engelse als in de Nederlandse versie de
erin voorkomende adressen https://ddtp.debian.net geactualiseerd naar
https://ddtp2.debian.net).

Er is echter wel een probleempje in de kop van het bestand: de pagina
wordt met name gekoppeld aan een niet-bestaande Engelse revisie: 1.3,
terwijl die momenteel nog maar aan 1.2 toe is.
Ook de kopregels "Last Translation Update" ontbreken.

De bijlage bevat een diff (niet het hele bestand) met hoe de koptekst er
naar mijn mening zou moeten uitzien.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

Index: webwml/dutch/international/dutch/index.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/dutch/international/dutch/index.wml,v
retrieving revision 1.22
diff -u -r1.22 index.wml
--- webwml/dutch/international/dutch/index.wml	20 Dec 2016 23:02:18 -0000	1.22
+++ webwml/dutch/international/dutch/index.wml	6 Jan 2017 14:05:45 -0000
@@ -1,5 +1,8 @@
 #use wml::debian::template title="Vertaalproject: Debian in het Nederlands"
-#use wml::debian::translation-check translation="1.3"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.2"
+
+# Last Translation Update by $Author: $
+# Last Translation Update at $Date: $
 
 # The content of this page is completely the responsibility of
 # the Debian Dutch l10n Team

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: