[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR]: po-debconf://dbconfig-common Re: dbconfig-common 2.0.6: Please update debconf PO translation for the package dbconfig-commonHallo Paul,

Op 9-1-2017 om 21:17 schreef Paul Gevers:
Hoi Benedict,

On 09-01-17 13:22, Benedict Verheyen wrote:
ik heb de laatste vertaling reeds op de lijst gezet. Indien er daar
nog aanpassingen aan
moeten gebeuren, dan wil ik dat gerust doen. Laat maar weten.
Ik dacht dat je database nog wou vervangen. Je hebt het toch over de
e-mail van 21-12-2016 23:49?

Paul


Jazeker, dat doen ik dan meteen en stuur de nieuwe po file daarna door.
-- 
Benedict Verheyen            Debian and Python user
GnuPG Public Key 0x4565D20B

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: