[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://torrentfluxHallo allemaal,

Ik heb het debconf PO-bestand van torrentflux aangepast:
- 4 kleine aanpassingen in bestaande vertalingen;
- 2 nieuwe vertalingen.

Bijgevoegd zowel de nieuwe nl.po als een diff met de vorige. Ik wil
deze graag uiterlijk donderdag als bug bij torrentflux rapporteren
zodat deze meegaat in de komende NMU (zie
<20110407175528.E953D204A4CC@mykerinos.kheops.frmug.org>).

Met vriendelijke groet,
-- 
Jeroen Schot
# Dutch translation of torrentflux debconf templates.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the torrentflux package.
# Bart Cornelis <cobaco@skolelinux.no>, 2007.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: torrentflux\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: torrentflux@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-05-02 16:29-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-11 10:53+0200\n"
"Last-Translator: Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>\n"
"Language-Team: debian-l10n-dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Dutch\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../torrentflux.templates:1001
msgid "Should ${webserver} be restarted?"
msgstr "Wilt u dat ${webserver} herstart wordt?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../torrentflux.templates:1001
msgid ""
"Remember that in order to activate the new configuration ${webserver} has to "
"be restarted. You can also restart ${webserver} by manually executing invoke-"
"rc.d ${webserver} restart."
msgstr ""
"Vergeet niet dat de nieuwe configuratie pas van kracht wordt zodra "
"${webserver} herstart is. U kunt ${webserver} ook handmatig herstarten door "
"het commando 'invoke-rc.d ${webserver} restart' uit te voeren."

#. Type: note
#. Description
#: ../torrentflux.templates:2001
msgid "Upgrading to 2.1 reverts configuration to default"
msgstr ""
"Opwaarderen naar 2.1 zet de configuratie terug naar de standaardconfiguratie."

#. Type: note
#. Description
#: ../torrentflux.templates:2001
msgid ""
"You are upgrading from a pre-2.1 version of torrentflux to a 2.1 or later "
"version. A major change in version 2.1 is that the configuration is now "
"stored in the database. This upgrade will update the database using default "
"values, and any changes you have made to the configuration file /etc/"
"torrentflux/config.php will NOT be used. This file will be saved so that you "
"can reference it later. After the upgrade is complete, you can adjust the "
"settings inside the program by logging in as an admin, and clicking on "
"\"admin\" and then \"settings\"."
msgstr ""
"U waardeert op van een pre-2.1 versie van torrentflux naar een 2.1 of latere "
"versie. Een grote verandering in versie 2.1 is dat de configuratie nu "
"opgeslagen wordt in een database. Deze opwaardering maakt de database aan "
"met standaardwaarden, wat betekent dat de aanpassingen die u gemaakt heeft "
"in het configuratiebestand /etc/torrentflux/config.php NIET gebruikt worden. "
"Dit bestand wordt wel opgeslagen zodat u dit kunt naslaan. Zodra de "
"opwaardering klaar is kunt u de instellingen in het programma aanpassen door "
"u aan te melden als admin en op 'admin' en vervolgens 'settings' te klikken."

#. Type: note
#. Description
#: ../torrentflux.templates:3001
msgid "No supported webserver was found"
msgstr "Geen ondersteunde webserver gevonden"

#. Type: note
#. Description
#: ../torrentflux.templates:3001
msgid ""
"A supported webserver was not found to automatically configure. This package "
"can only automatically configure apache webservers to use the program. If "
"you are using a different webserver, you will need to point it to the "
"torrentflux files in /usr/share/torrentflux/www (see the webserver config "
"files in /etc/torrentflux/apache.conf for examples) and possibly restart the "
"webserver during installation, and then remove the configuration when "
"removing the package."
msgstr ""
"Er is geen ondersteunde webserver gevonden om automatisch te configureren. "
"Dit pakket kan alleen apache webservers automatisch configureren voor "
"gebruik met het programma. Als u een andere webserver gebruikt dient u deze "
"zelf naar de torrentfluxbestanden in /usr/share/torrentflux/www te laten "
"wijzen (zie voor voorbeelden de webserverconfiguratiebestanden in "
"/etc/torrentflux/apache.conf). Ook dient u mogelijk uw webserver herstarten "
"tijdens de installatie en de configuratiebestanden verwijderen wanneer u dit "
"pakket verwijderd."
--- nl.po.orig	2008-05-03 01:29:23.000000000 +0200
+++ nl.po	2011-04-11 10:53:57.000000000 +0200
@@ -1,15 +1,16 @@
-# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Dutch translation of torrentflux debconf templates.
 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
-# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+# This file is distributed under the same license as the torrentflux package.
+# Bart Cornelis <cobaco@skolelinux.no>, 2007.
+# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2011.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: torrentflux\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: torrentflux@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-05-02 16:29-0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-04-29 12:55+0100\n"
-"Last-Translator: Bart Cornelis <cobaco@skolelinux.no>\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-04-11 10:53+0200\n"
+"Last-Translator: Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>\n"
 "Language-Team: debian-l10n-dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
@@ -30,7 +31,7 @@
 "be restarted. You can also restart ${webserver} by manually executing invoke-"
 "rc.d ${webserver} restart."
 msgstr ""
-"Vergeet niet dat de nieuwe configuratie pas van kracht wordt eens "
+"Vergeet niet dat de nieuwe configuratie pas van kracht wordt zodra "
 "${webserver} herstart is. U kunt ${webserver} ook handmatig herstarten door "
 "het commando 'invoke-rc.d ${webserver} restart' uit te voeren."
 
@@ -55,11 +56,11 @@
 "\"admin\" and then \"settings\"."
 msgstr ""
 "U waardeert op van een pre-2.1 versie van torrentflux naar een 2.1 of latere "
-"versie. Een grootte verandering in versie 2.1 is dat de configuratie nu "
+"versie. Een grote verandering in versie 2.1 is dat de configuratie nu "
 "opgeslagen wordt in een database. Deze opwaardering maakt de database aan "
-"met standaardwaarden, wat betekend dat de aanpassingen die u gemaakt heeft "
+"met standaardwaarden, wat betekent dat de aanpassingen die u gemaakt heeft "
 "in het configuratiebestand /etc/torrentflux/config.php NIET gebruikt worden. "
-"Dit bestand wordt wel opgeslagen zodat u dit kunt naslaan. Eens de "
+"Dit bestand wordt wel opgeslagen zodat u dit kunt naslaan. Zodra de "
 "opwaardering klaar is kunt u de instellingen in het programma aanpassen door "
 "u aan te melden als admin en op 'admin' en vervolgens 'settings' te klikken."
 
@@ -67,7 +68,7 @@
 #. Description
 #: ../torrentflux.templates:3001
 msgid "No supported webserver was found"
-msgstr ""
+msgstr "Geen ondersteunde webserver gevonden"
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -81,3 +82,11 @@
 "webserver during installation, and then remove the configuration when "
 "removing the package."
 msgstr ""
+"Er is geen ondersteunde webserver gevonden om automatisch te configureren. "
+"Dit pakket kan alleen apache webservers automatisch configureren voor "
+"gebruik met het programma. Als u een andere webserver gebruikt dient u deze "
+"zelf naar de torrentfluxbestanden in /usr/share/torrentflux/www te laten "
+"wijzen (zie voor voorbeelden de webserverconfiguratiebestanden in "
+"/etc/torrentflux/apache.conf). Ook dient u mogelijk uw webserver herstarten "
+"tijdens de installatie en de configuratiebestanden verwijderen wanneer u dit "
+"pakket verwijderd."

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: