[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://torrentfluxOn Mon, Apr 11, 2011 at 10:56:00AM +0200, Jeroen Schot wrote:

|| # Dutch translation of torrentflux debconf templates.
|| # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
|| # This file is distributed under the same license as the torrentflux package.
|| # Bart Cornelis <cobaco@skolelinux.no>, 2007.
|| # Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2011.
|| #
|| msgid ""
|| msgstr ""
|| "Project-Id-Version: torrentflux\n"
|| "Report-Msgid-Bugs-To: torrentflux@packages.debian.org\n"
|| "POT-Creation-Date: 2008-05-02 16:29-0700\n"
|| "PO-Revision-Date: 2011-04-11 10:53+0200\n"
|| "Last-Translator: Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>\n"
|| "Language-Team: debian-l10n-dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
|| "MIME-Version: 1.0\n"
|| "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
|| "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
|| "X-Poedit-Language: Dutch\n"

|| #. Type: boolean
|| #. Description
|| #: ../torrentflux.templates:1001
|| msgid ""
|| "Remember that in order to activate the new configuration ${webserver} has to "
|| "be restarted. You can also restart ${webserver} by manually executing invoke-"
|| "rc.d ${webserver} restart."
|| msgstr ""
|| "Vergeet niet dat de nieuwe configuratie pas van kracht wordt zodra "
|| "${webserver} herstart is. U kunt ${webserver} ook handmatig herstarten door "
|| "het commando 'invoke-rc.d ${webserver} restart' uit te voeren."

Fluff zoals "remember that" en "please note" laat ik meestal weg in de
vertaling. Hoort in het origineel ook niet thuis, NMM.

De "also" in het origineel lijkt mij ook overbodig, en daarmee het "ook"
in de vertaling.

|| #. Type: note
|| #. Description
|| #: ../torrentflux.templates:2001
|| msgid "Upgrading to 2.1 reverts configuration to default"
|| msgstr ""
|| "Opwaarderen naar 2.1 zet de configuratie terug naar de standaardconfiguratie."

Evt. korter: ... zet de standaardconfiguratie terug.

|| #. Type: note
|| #. Description
|| #: ../torrentflux.templates:3001
|| msgid ""
|| "A supported webserver was not found to automatically configure. This package "
|| "can only automatically configure apache webservers to use the program. If "
|| "you are using a different webserver, you will need to point it to the "
|| "torrentflux files in /usr/share/torrentflux/www (see the webserver config "
|| "files in /etc/torrentflux/apache.conf for examples) and possibly restart the "
|| "webserver during installation, and then remove the configuration when "
|| "removing the package."
|| msgstr ""
|| "Er is geen ondersteunde webserver gevonden om automatisch te configureren. "
|| "Dit pakket kan alleen apache webservers automatisch configureren voor "
|| "gebruik met het programma. Als u een andere webserver gebruikt dient u deze "
|| "zelf naar de torrentfluxbestanden in /usr/share/torrentflux/www te laten "
|| "wijzen (zie voor voorbeelden de webserverconfiguratiebestanden in "
|| "/etc/torrentflux/apache.conf). Ook dient u mogelijk uw webserver herstarten "
|| "tijdens de installatie en de configuratiebestanden verwijderen wanneer u dit "
|| "pakket verwijderd."

... uw webserver te herstarten ...
... configuratiebestanden te verwijderen ...
... verwijdert.
-- 
Vincent Zweije <vincent@zweije.nl>  | "If you're flamed in a group you
<http://www.xs4all.nl/~zweije/>   | don't read, does anybody get burnt?"
[Xhost should be taken out and shot] |      -- Paul Tomblin on a.s.r.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: