[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#600552] po-debconf://mailgraphPer abuis had ik in mijn vorige email voor dit package het verkeerde
bugnummer (#600252 ipv #600552) gebruikt. Ik hoop dat deze email dit weer
recht trekt.


Reply to: