[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#600252] po-debconf://mailgraphBeste Paul, Vincent,

Hartelijk dank voor jullie feedback en opmerkingen. Ik heb ze zoveel
mogelijk verwerkt en de file (zoals gevraagd) als wishlist item naar het
bug tracking systeem gestuurd. Helaas iets later dan de aangegeven
deadline, maar hopelijk kan deze toch nog bij de komende release worden
meegenomen. Dit komt vooral doordate mijn eerdere mails naar deze lijst de
afgelopen week niet zijn doorgekomen :-(  Ondertussen heb ik wat
aanpassingen aan mijn kant gedaan waardoor mijn emails wel weer
geaccepteerd worden.

Omdat de release van de volgende stable versie steeds dichter bij komt zal
ik proberen deze week nog wat meer vertalingen te doen.

Met vriendelijke groet,

Remco

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: