[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://mailgraphMooi dat je iets oppakt.

On 10/12/10 12:03, Remco Rijnders wrote:
> 1) Mijn vertalingen te controleren?

Commentaar op vertaling onderaan. Maar misschien wil je de header nog
wel even met een tekstverwerker bewerken. Ook is mijn commentaar
gedeeltelijk mijn stijl, je mag natuurlijk afwijken.

> 2) Te controleren of ik poedit correct heb gebruikt en het bijgesloten .po
> bestand wat betreft syntax correct is?

Als je een verwerker als poedit gebruikt, kan de syntax dan nog echt
fout zijn? Mij valt niets vreemds op, maar je kunt controleren met:
LANG=C LC_ALL=nl_NL.UTF-8 podebconf-display-po -fdialog
<pad-naar-mailgraph.nl.po>

> 3) Of de pseudo URL in het onderwerp correct gebruikt is?

Zie http://dutch.debian.net/ hij staat erbij.

Grt
Paul

msgid "Should Mailgraph start on boot?"
msgstr "Wilt u mailgraph starten tijdens het opstarten van het systeem?"

> Ik zou nooit zelf mailgraph willen starten. Dus mijns inziens is
zoiets als "Dient mailgraph gestart te worden..." beter.

msgstr "Mailgraph kan bij het opstarten van dit systeem gestart worden
als achtergronddienst, hierdoor overziet het uw Postfix-logbestand voor
veranderingen. Dit is de aangeraden optie."

> s/, hierdoor overziet het/. Het overziet dan/
> of
> , zodat het uw Postfix-logbestanden voor veranderingen kan overzien.

> s/Dit is de aangeraden optie./Deze optie wordt aangeraden/ of aanbevolen.

msgid "Ignore mail to/from localhost?"
msgstr "Wilt u e-mail verstuurd van of naar de localhost negeren?"

> Korter zou ik zeggen (staat in de kop):
> "E-mail van/naar localhost negeren?"

msgid "When using a content filter like amavis, incoming mail is counted
more than once, which will result in wrong values. If you use some
content filter, you should choose this option."
msgstr "Wanneer u inhoudfilters zoals amavis gebruikt, wordt
binnenkomende e-mail meer dan eens geteld wat zal resulteren in
incorrecte aantallen. Als u een inhoudsfilter gebruikt kunt u het beste
deze optie kiezen."

> Consistentie: inhoudfilters/inhoudsfilters...

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: