[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [BTS#600252] po-debconf://mailgraphOn Mon, Oct 18, 2010 at 08:26:52AM +0200, Remco Rijnders wrote:

|| Omdat de release van de volgende stable versie steeds dichter bij komt zal
|| ik proberen deze week nog wat meer vertalingen te doen.

Stoer!

Ik wou dat ik wat meer tijd had voor vertalingen, maar ja, prioriteiten
liggen even elders...

Ciao.                             Vincent.
-- 
Vincent Zweije <zweije@xs4all.nl>  | "If you're flamed in a group you
<http://www.xs4all.nl/~zweije/>   | don't read, does anybody get burnt?"
[Xhost should be taken out and shot] |      -- Paul Tomblin on a.s.r.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: