[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://udev (12 strings)Mooi werk. Commentaar zie hieronder.

Grt Paul

On 10/17/10 20:42, Vincent Zweije wrote:
> Package: udev
> Version: 0.105-5
> Severity: minor
> Tags: patch l10n
> 
> Ik heb er ook weer eentje...

# Dutch udev po-debconf translation,
# Copyright (C) 2007 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the udev package.
# Vincent Zweije <zweije@xs4all.nl>, 2006, 2007.

> Misschien datum updaten?

msgid ""
"You are currently upgrading udev using an incompatible kernel version. A "
"compatible version is installed or being installed on the system, but you "
"need to reboot using this new kernel as soon as the upgrade is complete."
msgstr ""
"Het pakket udev wordt opgewaardeerd, maar uw systeem draait op dit moment "
"met een kernel die niet compatibel is met de nieuwe versie van udev.
Wel is "
"of wordt een compatibele versie van de kernel op uw systeem
geïnstalleerd. U "
"wordt geadviseerd om uw systeem zo spoedig mogelijk nadat de
opwaardering is "
"voltooid, te herstarten met de nieuwe kernelversie."

> In het Engels staat "need to" wat jij vertaalt met "wordt
geadviseerd". Weet je zeker dat je het zo wilt afzwakken? (Volgende
regel is duidelijk, maar je weet maar nooit).

msgid ""
"Without a reboot with this new kernel version, the system may become "
"UNUSABLE."
msgstr ""
"Zonder een herstart naar deze nieuwe kernelversie kan het systeem "
"onbruikbaar worden."

> Persoonlijk vind ik "naar deze kernelversie" een beetje raar klinken.
Je start toch MET een kernel?

msgstr ""
"De huidige kernel heeft actieve incompatibele opties"

> Ik vraag mij af of dit geheel duidelijk is wat je bedoelt. Voorstel:
"De huidige kernel werkt met incompatibele opties geactiveerd." Of
actieve vervangen door geactiveerde.


Reply to: