[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po://aptitude (veel strings)On Thursday 12 June 2008, Benno Schulenberg wrote:
> In de Van Dale komt "ingave" niet voor; "ingeven" wel, en ook in de
> betekenis van "in de computer invoeren", dus op zich zou "ingave"
> moeten kunnen.  Maar het klinkt mij toch erg als een germanisme in
> de oren.  En als ik er naar googel, zijn de meeste treffers op *.be
> domeinen.

Vandaar ook mijn reserveringen :-)
Aan de andere kant vind ik "ingave" wel potentieel duidelijker 
dan "invoer" omdat dat ook andere betekenissen heeft.

> > > > msgid "%s recommends %s"
> > > >-msgstr "%s beveelt %s aan"
> > > >+msgstr "%s beveelt aan %s"
> > >
> > > Dit lijkt me geen goede verandering.  "Dit beveelt aan dat" is
> > > geen goed Nederlands.  Eventueel is "%s beveelt aan: %s"
> > > mogelijk.
> > >
> > > Of anders: "%s adviseert %s".
>
> > Ik heb hier dus bewust gekozen voor een lichte taalverkrachting.
>
> Maar dan zou ik toch voor een kleine asymmetrie kiezen en een
> dubbele punt toevoegen, "%s beveelt aan: %s", om de tekst minder
> dubbelzinnig te maken en de verkrachting te beperken.

Aangezien de verschillende varianten direct onder elkaar voorkomen lijkt 
mij dat geen goed idee, sorry.

> > [1] Al ben ik er zeker van dat we op dit moment voor sommige van
> > dit soort termen nu ook al niet consistent zijn.
>
> Op Ubuntu Hardy meen ik in Synaptic "adviseert" voor 'suggests'
> gezien te hebben, en "aangeraden" voor 'recommended'.  Een strikt
> vastleggen van vertalingen voor al deze termen lijkt me dus wel
> gewenst.

Eens, maar zoals gezegd: dat is een omvangrijk project aangezien diverse 
pakketten, maar ook b.v. de website (inclusief packages.d.o) meegenomen 
zouden moeten worden.

> Op diezelfde Hardy zie ik in het hoofdmenu van aptitude staan:
> "Niet geïnstalleerde pakketten".  Dat moet zijn:
> "Niet-geïnstalleerde pakketten".
>
> Ook kwam ik 'Type "U"...' tegen.  Dat moet 'Typ "U"...' zijn.
> (Dat "U" zou trouwens duidelijker zijn als "Shift+U"; een beetje
> redundantie kan geen kwaad -- ik heb drie keer "u" getypt voordat
> ik doorhad dat er een Shift bij moest.)

Gecorrigeerd.

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: