[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://aptgeen schokkende wijzigingen, heb volledige po ook aan de mail gehangen 
ingeval er nog iemand tijd en zin heeft om dit helemaal na te lopen
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)

11c11
< "PO-Revision-Date: 2006-10-15 17:35+0100\n"
---
> "PO-Revision-Date: 2005-02-10 17:35+0100\n"
233c233
< msgstr "Gelieve de een naam voor deze schijf op te geven, zoals 'Debian 2.1r1 Schijf 1'"
---
> msgstr ""
235a236
> #, fuzzy
237c238,241
< msgstr "Gelieve een schijf in het station te plaatsen en op 'enter' te drukken"
---
> msgstr ""
> "Medium wisselen: Gelieve de schijf met label\n"
> " '%s'\n"
> "in het station '%s' te plaatsen en op 'enter' te drukken\n"
241c245
< msgstr "U dient dit proces te herhalen voor de rest van de CD's in uw set."
---
> msgstr ""
338a343
> #, fuzzy
379c384
< "Gebruik: apt-ftparchive [opties] commando\n"
---
> "Gebruik: apt-ftparchive [opties] opdracht\n"
381,386c386,391
< "Commandos: packages binariespad [voorrangsbestand [padprefix]]\n"
< "      sources bronpad [voorrangsbestand [padprefix]]\n"
< "      contents pad\n"
< "      release pad\n"
< "      generate config [groepen]\n"
< "      clean config\n"
---
> "Opdrachten: packages binariespad [voorrangsbestand [padprefix]]\n"
> "      sources bronpad [voorrangsbestand [padprefix]]\n"
> "      contents pad\n"
> "      release pad\n"
> "      generate config [groepen]\n"
> "      clean config\n"
389c394
< "Het ondersteunt verschillende generatiestijlen gaande van volledig "
---
> "Het ondersteunt verschillende aanmaakstijlen gaande van volledig "
394c399
< "Het 'Packages'-bestand bevat de inhoud van alle 'control'-velden van elk pakket\n"
---
> "Het pakketbestand bevat de inhoud van alle beheervelden van elk pakket\n"
399c404
< "Op gelijkaardige wijze genereert apt-ftparchive de 'Sources'-bestanden van\n"
---
> "Op gelijkaardige wijze genereert apt-ftparchive de bronbestanden van\n"
448,449d452
< "DB-formaat is ongeldig. Als u opgewaardeerd heeft van een oudere apt-versie, "
< "dient u de database te verwijderen en opnieuw aan te maken."
545a549
> #, fuzzy, c-format
547c551
< msgstr " %s heeft geen bronvoorrangsingang\n"
---
> msgstr " %s heeft geen voorrangsingang\n"
549a554
> #, fuzzy, c-format
551c556
< msgstr " %s heeft ook geen binaire voorrangsingang\n"
---
> msgstr " %s heeft geen voorrangsingang\n"
720a726
> #, fuzzy
726c732
< "Dit dient NIET gedaan te worden tenzij u precies weet wat u doet!"
---
> "Dit dient NIET gedaan te worden tenzij u echt weet wat u doet!"
788c794
< msgstr "Authenticatiewaarschuwing is genegeerd.\n"
---
> msgstr ""
804c810
< msgstr "Interne fout, InstallPackages is aangeroepen met stukke pakketten!"
---
> msgstr ""
810a817
> #, fuzzy
812c819
< msgstr "Interne fout, Ordenen is niet beëindigd"
---
> msgstr "Interne fout bij het toevoegen van een omleiding"
825c832
< msgstr "Hoe vreemd... De groottes kwamen niet overeen, gelieve apt@packages.debian.org te mailen"
---
> msgstr ""
848c855
< #, c-format
---
> #, fuzzy, c-format
850c857
< msgstr "Kon de hoeveelheid vrije schijfruimte op %s niet bepalen"
---
> msgstr "U heeft niet voldoende vrije schijfruimte op %s"
866c873
< #, c-format
---
> #, fuzzy, c-format
873c880
< "Als u wilt doorgaan dient u de zin '%s' in te tikken.\n"
---
> "Als u wilt doorgaan dient u de zin '%s' in (helemaal) in te tikken.\n"
1090a1098
> #, fuzzy
1092c1100
< msgstr "Interne fout, probleemoplosser heeft dingen stukgemaakt"
---
> msgstr "Interne fout, AllUpgrade heeft dingen stukgemaakt"
1098c1106
< "moet worden"
---
> "moetworden"
1106c1114
< #, c-format
---
> #, fuzzy, c-format
1108c1116
< msgstr "Reeds opgehaalt bestand '%s' wordt overgeslagen\n"
---
> msgstr "Het uitpakken van de reeds uitgepakte bron in %s wordt overgeslagen\n"
1147c1155
< msgstr "Gelieve na te gaan of het 'dpkg-dev'-pakket geïnstalleerd is.\n"
---
> msgstr ""
1477c1485
< #, c-format
---
> #, fuzzy, c-format
1479c1487
< msgstr "Schrijven van bestand %s is mislukt"
---
> msgstr "Wegschrijven van bestand %s is mislukt"
1696a1705
> #, fuzzy
1698c1707
< msgstr "Schijf niet gevonden"
---
> msgstr "Bestand niet gevonden"
1922c1931
< #, c-format
---
> #, fuzzy, c-format
1924c1933
< msgstr "Kon de sleutelring niet benaderen: '%s'"
---
> msgstr "Kon '%s' niet vinden"
1928c1937
< msgstr "E: argumentenlijst van Acquire::gpv::Options was te lang. Er wordt afgesloten."
---
> msgstr ""
1933,1934c1942
< msgstr "Interne fout: ondertekening is goed maar kon de vingerafdruk van de sleutel\n"
< "niet bepalen?!"
---
> msgstr ""
1938c1946
< msgstr "Er is op z'n minst 1 ongeldige ondertekening gevonden."
---
> msgstr ""
1943c1951
< msgstr "Kon '%s' niet uitvoeren om ondertekening te verifiëren (is gnupg geïnstalleerd?)"
---
> msgstr ""
1947c1955
< msgstr "Onbekende fout bij uitvoeren van gpgv"
---
> msgstr ""
1949a1958
> #, fuzzy
1951c1960
< msgstr "De volgende ondertekeningen waren ongeldig:\n"
---
> msgstr "De volgende extra pakketten zullen geïnstalleerd worden:"
1958,1959d1966
< "De volgende ondertekeningen konden niet geverifiëerd worden omdat de "
< "publieke sleutel niet beschikbaar is:\n"
2392c2399
< #, c-format
---
> #, fuzzy, c-format
2394c2401
< msgstr "Type '%s' op regel %u in bronlijst %s is onbekend"
---
> msgstr "Type '%s' is onbekend op regel %u in bronlijst %s"
2453c2460
< msgstr "Bestand %li van %li wordt opgehaald (nog %s te gaan)"
---
> msgstr ""
2456c2463
< #, c-format
---
> #, fuzzy, c-format
2458c2465
< msgstr "Bestand %li van %li wordt opgehaald"
---
> msgstr "Bestandslijst worden ingelezen"
2471c2478
< #, c-format
---
> #, fuzzy, c-format
2473c2480,2483
< msgstr "Gelieve de schijf met label '%s' in het station '%s' te plaatsen en op 'enter' te drukken."
---
> msgstr ""
> "Medium wisselen: Gelieve de schijf met label\n"
> " '%s'\n"
> "in het station '%s' te plaatsen en op 'enter' te drukken\n"
2610c2620
< msgstr "Er zijn geen publieke sleutels beschikbaar voor de volgende sleutel-IDs:\n"
---
> msgstr ""
2744c2754
< #, c-format
---
> #, fuzzy, c-format
2746c2756
< msgstr "%s wordt voorbereid"
---
> msgstr "%s wordt geopend"
2749c2759
< #, c-format
---
> #, fuzzy, c-format
2751c2761
< msgstr "%s wordt uitgepakt"
---
> msgstr "%s wordt geopend"
2754c2764
< #, c-format
---
> #, fuzzy, c-format
2756c2766
< msgstr "Configuratie van %s wordt voorbereid"
---
> msgstr "Configuratiebestand %s wordt geopend"
2759c2769
< #, c-format
---
> #, fuzzy, c-format
2761c2771
< msgstr "%s wort geconfigureerd"
---
> msgstr "Er wordt verbinding gemaakt met %s"
2764c2774
< #, c-format
---
> #, fuzzy, c-format
2766c2776
< msgstr "%s is geïnstalleerd"
---
> msgstr " Geïnstalleerd: "
2771c2781
< msgstr "Verwijdering van %s wordt voorbereid"
---
> msgstr ""
2774c2784
< #, c-format
---
> #, fuzzy, c-format
2776c2786
< msgstr "%s wordt verwijderd"
---
> msgstr "%s wordt geopend"
2779c2789
< #, c-format
---
> #, fuzzy, c-format
2781c2791
< msgstr "%s is verwijderd"
---
> msgstr "Aanbevelingen"
2784c2794
< #, c-format
---
> #, fuzzy, c-format
2786c2796
< msgstr "Complete verwijdering van %s wordt voorbereid"
---
> msgstr "Configuratiebestand %s wordt geopend"
2789c2799
< #, c-format
---
> #, fuzzy, c-format
2791c2801
< msgstr "%s is compleet Verwijderd"
---
> msgstr "Verwijderen van %s is mislukt"

Attachment: apt_nl.po.gz
Description: GNU Zip compressed data

Attachment: pgpaYsE6ajn4y.pgp
Description: PGP signature


Reply to: