[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po://aptOn Monday 16 October 2006 14:22, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> geen schokkende wijzigingen, heb volledige po ook aan de mail gehangen
> ingeval er nog iemand tijd en zin heeft om dit helemaal na te lopen

Heb nog een verrassing voor je...
Toen ik bezig was met #389261, moet ik ook een aantal strings in apt 
bijwerken in de vertaling om te kunnen testen. Heb toen gelijk een review 
gedaan.

Hierbij een semi-diff met wijzigingen ten opzichte van jouw huidige 
versie. Zie ze alsjeblieft als suggesties en voel je vrij om ze al dan 
niet over te nemen.

Ik denk dat de correcties in de inspringing van opties van --help teksten 
in elk geval zinvol is.

Gr,
Frans

 #: cmdline/apt-cache.cc:273
 msgid " Pure virtual packages: "
-msgstr " Puur virtuele pakketten: "
+msgstr " Zuiver virtuele pakketten: "
 
 #: cmdline/apt-cache.cc:276
 msgid " Missing: "
-msgstr " Missend: "
+msgstr " Ontbrekend: "
 
 "  stats - Toon enkele basisstatistieken\n"
 "  dump - Toon het gehele bestand in een compacte vorm\n"
 "  dumpavail - Print een beschikbaarheidsbestand op stdout\n"
-"  unmet - Toon vereisten die niet voldaan zijn\n"
+"  unmet - Toon niet voldane vereisten\n"
 "  search - Toon lijst met pakketten die met regexpatroon overeenkomen\n"
 "  show - Toon een leesbaar dossier voor het pakket\n"
 "  depends - Toon de vereisten voor een pakket\n"
 
 "Opties:\n"
-" -h   Deze hulptekst.\n"
+" -h  Deze hulptekst.\n"
 " -p=? De pakketcache.\n"
 " -s=? De broncache.\n"
-" -q   Voortgangsindicator uitschakelen.\n"
-" -i   Toon alleen belangrijke vereisten voor unmet opdracht.\n"
+" -q  Voortgangsindicator uitschakelen.\n"
+" -i  Toon alleen belangrijke vereisten bij de opdracht 'unmet'.\n"
 " -c=? Lees dit configuratiebestand.\n"
 " -o=? Stel een willekeurige optie in, b.v. -o dir::cache=/tmp\n"
 "\n"
 
 #: cmdline/apt-cdrom.cc:117
 msgid "Repeat this process for the rest of the CDs in your set."
-msgstr "U dient dit proces te herhalen voor de rest van de CD's in uw set."
+msgstr "Herhaal dit proces voor alle CD's in uw set."
 
 "Gebruik: apt-config [opties] opdracht\n"
 "\n"
-"apt-config is een simpel programma om het APT-configuratiebestand te lezen\n"
+"apt-config is een eenvoudig hulpprogramma om het APT-configuratiebestand te lezen\n"

(let wel op lengte :-/)
 
 "\n"
 "Opdrachten:\n"
-"  shell  - Shell modus\n"
+"  shell - Shell modus\n"
 "  dump - Toon de configuratie\n"
 "\n"
 "Opties:\n"
-" -h   Deze hulptekst.\n"
+" -h  Deze hulptekst.\n"
 " -c=? Lees dit configuratiebestand.\n"
 " -o=? Stel een willekeurige optie in, b.v. -o dir::cache=/tmp\n"
 
 "Opties:\n"
-" -h   Deze hulptekst.\n"
-" -t   Stel de tijdelijke map in.\n"
+" -h  Deze hulptekst.\n"
+" -t  Stel de tijdelijke map in.\n"
 " -c=? Lees dit configuratiebestand.\n"
 " -o=? Stel een willekeurige optie in, b.v. -o dir::cache=/tmp\n"
 
-"Met apt-ftparchive genereert u index bestanden voor Debian archieven.\n"
-"Het ondersteunt verschillende generatiestijlen gaande van volledig "
-"automatisch\n"
-"tot een functionele vervangingen van dpkg-scanpackages en dpkg-scansources\n"

+"Met apt-ftparchive genereert u indexbestanden voor Debian archieven.\n"
+"Het ondersteunt verschillende aanmaakstijlen: van volledig automatisch\n"
+"tot een functionele alternatieven voor dpkg-scanpackages en dpkg-scansources\n"
 
 "Opties:\n"
-" -h       Deze hulptekst\n"
-" --md5    Beheer de MD5 generatie\n"
-" -s=?     Bronvoorrangsbestand\n"
-" -q       Stille uitvoer\n"
-" -d=?     Selecteerd de optionele caching database\n"
+" -h  Deze hulptekst\n"
+" --md5 Beheer de MD5 generatie\n"
+" -s=? Bronvoorrangsbestand\n"
+" -q  Stille uitvoer\n"
+" -d=? Selecteerd de optionele caching database\n"
 " --no-delink Schakelt de ontlinking debug modus in\n"
 " --contents Beheer de generatie van het inhoudsbestand\n"
-" -c=?     Lees dit configuratiebestand in\n"
-" -o=?     Stel een willekeurige configuratie optie in"
+" -c=? Lees dit configuratiebestand in\n"
+" -o=? Stel een willekeurige configuratie optie in"
 
 #: ftparchive/apt-ftparchive.cc:762
 msgid "No selections matched"
-msgstr "Er waren geen passende selecties"
+msgstr "Geen van de selecties kwam overeen"
 
 #: ftparchive/cachedb.cc:65
 #, c-format
 msgid "DB is old, attempting to upgrade %s"
-msgstr "DB is verouderd, opwaardering %s wordt geprobeerd"
+msgstr "DB is verouderd, opwaardering van %s wordt geprobeerd"
 
 #: ftparchive/cachedb.cc:76
 msgid ""
 "DB format is invalid. If you upgraded from a older version of apt, please "
 "remove and re-create the database."
 msgstr ""
-"DB-formaat is ongeldig. Als u opgewaardeerd heeft van een oudere apt-versie, "
-"dient u de database te verwijderen en opnieuw aan te maken."
+"DB-formaat is ongeldig. Als u heeft opgewaardeerd vanaf een oudere versie "
+"van apt, dient u de database te verwijderen en opnieuw aan te maken."
 
 #: ftparchive/writer.cc:265
 #, c-format
 msgid "Failed to readlink %s"
-msgstr "Waarde van link %s weergeven is mislukt"
+msgstr "Uitvoeren van readlink op %s is mislukt"
 

Dit is wat ik hiervoor had bedacht: 
 msgid " %s has no source override entry\n"
-msgstr " %s heeft geen bronvoorrangsingang\n"
+msgstr " %s heeft geen 'source' voorrangsingang\n"
 
 #: ftparchive/writer.cc:627
+#, c-format
 msgid " %s has no binary override entry either\n"
-msgstr " %s heeft ook geen binaire voorrangsingang\n"
+msgstr " %s heeft ook geen 'binary' voorrangsingang\n"
 
 #: ftparchive/contents.cc:317
 #, c-format
 msgid "Internal error, could not locate member %s"
-msgstr "Interne fout, kon lokaal onderdeel %s niet vinden"
+msgstr "Interne fout, kon onderdeel %s niet vinden"
 
 #: ftparchive/override.cc:92 ftparchive/override.cc:195
 #, c-format
 msgid "Malformed override %s line %lu #3"
-msgstr "Misvormde voorrangingang %s op regel %lu #3"
+msgstr "Misvormde voorrangsingang %s op regel %lu #3"
 
 #: ftparchive/multicompress.cc:406
 msgid "IO to subprocess/file failed"
-msgstr "IO naar subproces is mislukt"
+msgstr "IO naar subproces/bestand is mislukt"
 
 #: cmdline/apt-get.cc:538
 #, c-format
 msgid "%s (due to %s) "
-msgstr "%s (wegens %s) "
+msgstr "%s (vanwege %s) "
 
 #: cmdline/apt-get.cc:577
 #, c-format
 msgid "%lu upgraded, %lu newly installed, "
-msgstr "%lu pakketten opgewaardeerd, %lu nieuwe pakketten geïnstalleerd, "
+msgstr "%lu pakketten opgewaardeerd, %lu pakketten nieuw geïnstalleerd, "
 
 #: cmdline/apt-get.cc:585
 #, c-format
 msgid "%lu to remove and %lu not upgraded.\n"
-msgstr "%lu verwijderen en %lu niet opgewaardeerd.\n"
+msgstr "%lu te verwijderen en %lu niet opgewaardeerd.\n"
 
 #: cmdline/apt-get.cc:649
 msgid "Correcting dependencies..."
-msgstr "Vereisten worden verbeterd..."
+msgstr "Vereisten worden gecorrigeerd..."
 
 #: cmdline/apt-get.cc:655
 msgid "Unable to correct dependencies"
-msgstr "Kan vereisten niet verbeteren"
+msgstr "Kan vereisten niet corrigeren"
 
 #: cmdline/apt-get.cc:658
 msgid "Unable to minimize the upgrade set"
-msgstr "Kon de verzameling van op te waarderen pakketten niet minimaliseren"
+msgstr "Kon de verzameling op te waarderen pakketten niet minimaliseren"
 
 #: cmdline/apt-get.cc:755
 msgid "Internal error, InstallPackages was called with broken packages!"
-msgstr "Interne fout, InstallPackages is aangeroepen met stukke pakketten!"
+msgstr "Interne fout: InstallPackages is aangeroepen met defecte pakketten!"
 
 #: cmdline/apt-get.cc:775
 msgid "Internal error, Ordering didn't finish"
-msgstr "Interne fout, Ordenen is niet beëindigd"
+msgstr "Interne fout: rangschikking is niet voltooid" ????
 
 #: cmdline/apt-get.cc:816
 msgid "How odd.. The sizes didn't match, email apt@packages.debian.org"
-msgstr "Hoe vreemd... De groottes kwamen niet overeen, gelieve apt@packages.debian.org te mailen"
+msgstr "Merkwaardig... De groottes kwamen niet overeen. Mail s.v.p. naar apt@packages.debian.org"
 
 #: cmdline/apt-get.cc:846 cmdline/apt-get.cc:1989
 #, c-format
 msgid "Couldn't determine free space in %s"
-msgstr "Kon de hoeveelheid vrije schijfruimte op %s niet bepalen"
+msgstr "Kon vrije schijfruimte op %s niet bepalen"
 
 msgstr ""
 "U staat op het punt om iets te doen wat mogelijk schadelijk is.\n"
-"Als u wilt doorgaan dient u de zin '%s' in te tikken.\n"
+"Voer om door te gaan de zinsnede '%s' in.\n"
 " ?] "
 
 #: cmdline/apt-get.cc:2078
 #, c-format
 msgid "Check if the 'dpkg-dev' package is installed.\n"
-msgstr "Gelieve na te gaan of het 'dpkg-dev'-pakket geïnstalleerd is.\n"
+msgstr "Controleer of het pakket 'dpkg-dev' geïnstalleerd is.\n"
 
 #: apt-inst/dirstream.cc:45 apt-inst/dirstream.cc:50 apt-inst/dirstream.cc:53
 #, c-format
 msgid "Failed to write file %s"
-msgstr "Schrijven van bestand %s is mislukt"
+msgstr "Wegschrijven van bestand %s is mislukt"
 
 #: methods/gpgv.cc:100
 msgid "E: Argument list from Acquire::gpgv::Options too long. Exiting."
-msgstr "E: argumentenlijst van Acquire::gpv::Options was te lang. Er wordt afgesloten."
+msgstr "F: Parameterlijst van Acquire::gpgv::Options is te lang. Bezig met afbreken."
 
 #: methods/gpgv.cc:209
 msgid "At least one invalid signature was encountered."
-msgstr "Er is op z'n minst 1 ongeldige ondertekening gevonden."
+msgstr "Er is tenminste één ongeldige ondertekening gevonden."
 
 #: methods/gpgv.cc:218
 msgid "Unknown error executing gpgv"
-msgstr "Onbekende fout bij uitvoeren van gpgv"
+msgstr "Onbekende fout bij het uitvoeren van gpgv"

Attachment: pgpNUB3bOkqob.pgp
Description: PGP signature


Reply to: