[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po://aptOn Mon, Oct 16, 2006 at 02:22:28PM +0200, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> geen schokkende wijzigingen, heb volledige po ook aan de mail gehangen 
> ingeval er nog iemand tijd en zin heeft om dit helemaal na te lopen

Kan je daar een unidiff van maken? (diff -u). Dat leest net iets
makkelijker door de extra context.

Thanks,

-- 
<Lo-lan-do> Home is where you have to wash the dishes.
  -- #debian-devel, Freenode, 2004-09-22Reply to: