[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[LCFC] po://gui-apt-keyOn Tuesday 10 October 2006 23:04, Frans Pop wrote:
> On Tuesday 10 October 2006 22:39, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> > bleek maar een kleintje te zijn
> >
> > msgid "APT Key Manager"
> > msgstr "APT-Sleutelmanager"
> Sleutelbeheerder ?

<shrug> ok, aangepast

> - zonder context moeilijk te beoordelen, maar ik vraag me af o
>   "expiration" juist is vertaald met "verval_datum"; in het Engels
>   zou dat immers "expiration date" zijn...

gedeeltelijk aangepast (gegeven dat het een gui app is voor sleutelbeheer 
van apt zou ik niet weten waar de expiration anders naar verwijst):

#: ../GAK/GUI.pm:102
msgid "no expiration"
msgstr "vervalt niet"

-> deze aangepast (was 'geen vervaldatum')

#: ../GAK/GUI.pm:107
msgid "unknown expiration"
msgstr "onbekende vervaldatum"

-> als iemand hier nog slimme ideeen heeft om de datum te vermijden hoor ik 
het graag
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)

Attachment: gui-apt-key.po
Description: application/gettext

Attachment: pgpvkTh8QSWds.pgp
Description: PGP signature


Reply to: