[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] wml://webwml/dutch/devel/debian-desktop/index.wmlOn Sunday 24 September 2006 13:47, Kurt De Bree wrote:
> Eerst en vooral een klein vraagje:
> Hoe komt het dat de versienummers in het "entries"-bestand
> op de Engelse repository gewijzigd wordt en bij de dutch repository
> niet?
> Als voorbeeld dit index.wml bestand hier
> (webwml/dutch/devel/debian-desktop/index.wml
>
> In het officiële CVS entrie bestand is de versie 1.35
> De dutch-versie is nog 1.33 maar in de entrie onder de cvs-map staat
>  1.20
>
> Ik dacht dat deze automatisch worden gewijzigd. Of niet?

Sorry voor late reactie hierop...

Volgens mij was je enigzins verward door de verschillende vermeldingen van 
versienummers. Maar als ik kijk naar je commits, ben je er inmiddels uit.

Belangrijk is in ieder geval dat in de regel
   #use wml::debian::translation-check translation="1.33"
in een vertaling altijd de versie van *het Engelse origineel* wordt 
opgenomen waarmee de vertaling overeenkomt.
Deze regel wordt gebruikt om te controleren of vertalingen up-to-date zijn 
en om op de webpagina [1] de wijzigingen sinds de laatst vertaalde versie 
te tonen.

Dus in jouw voorbeeld: de Nederlandse vertaling was bijgewerkt tot versie 
1.33 van Engelse origineel en dus moeten de wijzigingen van versie 1.33 
tot 1.35 nog worden verwerkt.

Uiteraard heeft het Nederlandse bestand ook een eigen versie, en dat is 
1.20. Dit is ook te zien met 'cvs log index.wml | less'.

[1] http://www.debian.org/devel/website/stats/nl.html

Attachment: pgpgHIp3a8son.pgp
Description: PGP signature


Reply to: