[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://libpam-ldap (41 strings)-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> On Wednesday 03 May 2006 18:14, Kurt De Bree wrote:
>> cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
>>> On Sunday 30 April 2006 14:25, Kurt De Bree wrote:
>>>> #. Type: select
>>>> #. Description
>>>> #: ../templates:37
>>>> msgid ""
>>>> "clear - Don't set any encryptions, this is useful with servers that "
>>>> "automatically encrypt userPassword entry."
>>>> msgstr "clear - Geen coderingen gebruiken, dit is nuttig voor servers
>>>> die de ingave van gebruikerswachtwoorden automatisch coderen."
>>> clear - wachtwoorden niet versleutelen ....
>> Dit zou dan weer niet consistent zijn, lijkt me.
>> Moet hier nu kiezen voor ofwel overal encryptie, ofwel overal
>> versleutelen, en ik denk imho dat ik veer het tweede ga. Klinkt
>> aangenamer bij de vervoegingen.
>>
>> Wat denken jullie?
> 
> prima wat mij betreft :)
> 
>>>> #. Type: select
>>>> #. Description
>>>> #: ../templates:64
>>>> msgid ""
>>>> "This variable controls which version of the LDAP protocol will ldapns
>>>> use. " "It is always a good idea to set this to highest possible
>>>> version number." msgstr ""
>>>> "Deze variabele controleert welke LDAP-protocolversie ldapns zal
>>>> gebruiken. " "Het is vaak wenselijk om hier de zo hoog mogelijke
>>>> versie aan te geven."
>>> hm 'Het is vaak wenselijk' is wel een behoorlijke afzwakking van 'It is
>>> always a good idea', is dit bewust?
>> Neen, niet bewust. Heb mij daar wat laten leiden door de Duitse
>> vertaling.
>>
>> Kan het eventueel als volgt vertalen:
>> Het is altijd een goed idee om hier ...
>>
>> Is dit dan niet te letterlijk vertaald?
>>
>> Heb je eventueel een andere zegswijze die reeds gebruikt werd?
> 
> misschien "Het is wenselijk om ..." of "Het is een goed idee om .." ?
> 
> -> de 'altijd' lijkt me eigenlijk overbodig hier, geeft wel tikje minder
>    nadruk maar komt verder op zelfde neer, of niet?

hmm..wenselijk vond je voordien TE afzwakkend, 't zal dan "Het is een
goed idee..."   worden

Kurt

Geen nieuwe bijlage, zal deze zo meteen als LCFC verzenden.

Kurt
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.1 (GNU/Linux)

iD8DBQFEWhoy+9wz99/liY0RAqlOAKCefQKbjkU6PeD2HrdPS39AbxN9DACffsC0
5nSeMOsZRKakHuF9NR8jTwo=
=SMXO
-----END PGP SIGNATURE-----Reply to: