[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://libpam-ldap (41 strings)On Thursday 04 May 2006 17:13, Kurt De Bree wrote:
> cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> > On Wednesday 03 May 2006 18:14, Kurt De Bree wrote:
> >> cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> >>> On Sunday 30 April 2006 14:25, Kurt De Bree wrote:

> >>>> #. Type: select
> >>>> #. Description
> >>>> #: ../templates:64
> >>>> msgid ""
> >>>> "This variable controls which version of the LDAP protocol will
> >>>> ldapns use. " "It is always a good idea to set this to highest
> >>>> possible version number." msgstr ""
> >>>> "Deze variabele controleert welke LDAP-protocolversie ldapns zal
> >>>> gebruiken. " "Het is vaak wenselijk om hier de zo hoog mogelijke
> >>>> versie aan te geven."
> >>>
> >>> hm 'Het is vaak wenselijk' is wel een behoorlijke afzwakking van 'It
> >>> is always a good idea', is dit bewust?
> 
> >> Neen, niet bewust. Heb mij daar wat laten leiden door de Duitse
> >> vertaling.
> >> Heb je eventueel een andere zegswijze die reeds gebruikt werd?
> >
> > misschien "Het is wenselijk om ..." of "Het is een goed idee om .." ?
> >
> > -> de 'altijd' lijkt me eigenlijk overbodig hier, geeft wel tikje
> > minder nadruk maar komt verder op zelfde neer, of niet?
>
> hmm..wenselijk vond je voordien TE afzwakkend, 't zal dan "Het is een
> goed idee..."   worden

nee: 'vaak wenselijk' vondt ik te afzwakkend :P
     is met name de 'always'->'vaak' waar het me om ging
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)

Attachment: pgp48aimsS1GJ.pgp
Description: PGP signature


Reply to: