[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://libpam-ldap (41 strings)-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> On Sunday 30 April 2006 14:25, Kurt De Bree wrote:
>> #. Type: string
>> #. Description
>> #: ../templates:4
>> msgid "Root login account"
>> msgstr "Login account van de beheerder"
> 
> s/Login account/Loginaccount/ ?

fixed
> 
>> #. Type: string
>> #. Description
>> #: ../templates:4
>> msgid "This account will be used when root changes a password."
>> msgstr "Dit account zal gebruikt worden wanneer de beheerder een
>> wachtwoord wijzigt."
> 
> Volgens online vandale:
> 
> ac·count1 (de ~ (m.), ~s)
> 1 toegangsrecht tot een (beveiligd) domein van een netwerk
> 2 abonnement bij een provider om tegen betaling toegang te verkrijgen tot 
> een onlineservice zoals e-mail of internet
> 
> -> Deze account

Fixed
> 
>> #. Type: string
>> #. Description
>> #: ../templates:4
>> msgid "Note: This account has to be a privileged account."
>> msgstr "Merk op: Dit moet een bevoorrecht account zijn."
> 
> s/bevoorrecht/bevoorrechte/

Fixed
> 
>> #. Type: password
>> #. Description
>> #: ../templates:11
>> msgid "Root login password"
>> msgstr "Wachtwoord van de beheerder om in te loggen"
> 
> Beheerderswachtwoord (lijkt me voldoende)
> 
> of anders 
> 
> Inlogwachtwoord van de beheerder

Fixed--> "Beheerderswachtwoord"
> 
>> #. Type: boolean
>> #. Description
>> #: ../templates:19
>> msgid "Database requires logging in."
>> msgstr "Database vereist inloggen"
> 
> De database vereist dat er ingelogd wordt. 

Fixed
> 
>> #. Type: boolean
>> #. Description
>> #: ../templates:19
>> msgid ""
>> "You need to log in to the database only if you can't retreive entries
>> from " "the database without it."
>> msgstr "U hoeft enkel in de database in te loggen als u geen items uit de
>> database kunt halen zonder ingelogd te zijn."
> 
> 'inloggen op' denk ik?
> 
> Inloggen op de database is enkel nodig als u geen items uit de database kunt 
> halen zonder ingelogd te zijn.

Fixed
> 
>> #. Type: boolean
>> #. Description
>> #: ../templates:19
>> msgid ""
>> "This is not the same as root login, entering privileged login here is "
>> "dangerous, as the configuration file has to be readable to all."
>> msgstr "Dit is niet hetzelfde als de root login. Hier een bevoorrechte
>> login ingeven is gevaarlijk, daar het configuratiebestand voor iedereen
>> leesbaar moet blijven."
> 
> s/root login/'root'-login/

Fixed
> 
>> #. Type: boolean
>> #. Description
>> #: ../templates:19
>> msgid "Note: on a normal setup this is not needed."
>> msgstr "Merk op: bij een normale installatie is dit niet nodig."
>>
>> #. Type: string
>> #. Description
>> #: ../templates:31
>> msgid "The distinguished name of the search base."
>> msgstr "De naam van de zoekdatabase."
> 
> distinguished name tussen haakjes erbij?

Fixed, heb deze erbij geplaatst
> 
>> #. Type: select
>> #. Description
>> #: ../templates:37
>> msgid "Local crypt to use when changing passwords."
>> msgstr "Welke lokale codering dient gebruikt te worden bij het wijzigen
>> van wachtwoorden."
>>
>> #. Type: select
>> #. Description
>> #: ../templates:37
>> msgid ""
>> "The PAM module can set the password crypt locally when changing the "
>> "passwords, this is usually a good choice. By setting this to something
>> else " "than clear you are making sure that the password gets crypted in
>> some way." msgstr ""
>> "De PAM-module kan de wachtwoordcodering bij het wijzigen van
>> wachtwoorden lokaal instellen, dit is normaal een goede keuze. Door een
>> andere instelling te kiezen maakt u duidelijk dat het wachtwoord op een
>> andere wijze gecodeerd wordt."
> 
> De PAM-module kan de wachtwoordencryptie lokaal instellen bij het wijzigen 
> van de wachtwoorden, ... 

fixed
> 
> s/gecodeerd/versleuteld/ (consistentie met eerdere vertalingen)

fixed
> 
>> #. Type: select
>> #. Description
>> #: ../templates:37
>> msgid ""
>> "clear - Don't set any encryptions, this is useful with servers that "
>> "automatically encrypt userPassword entry."
>> msgstr "clear - Geen coderingen gebruiken, dit is nuttig voor servers die
>> de ingave van gebruikerswachtwoorden automatisch coderen."
> 
> clear - wachtwoorden niet versleutelen ....
> of 
> clear - geen encryptie gebruiken
Dit zou dan weer niet consistent zijn, lijkt me.
Moet hier nu kiezen voor ofwel overal encryptie, ofwel overal
versleutelen, en ik denk imho dat ik veer het tweede ga. Klinkt
aangenamer bij de vervoegingen.

Wat denken jullie?
> 
>> #. Type: select
>> #. Description
>> #: ../templates:37
>> msgid ""
>> "crypt - (Default) make userPassword use the same format as the flat "
>> "filesystem. this will work for most configurations"
>> msgstr "crypt - (standaard) zorgt ervoor dat de gebruikerswachtwoorden
>> hetzelfde formaat hebben dan het plat bestandssysteem. Dit werkt voor het
>> merendeel van de configuraties."
> 
> s/dan het/als/

Fixed

> 
>> #. Type: select
>> #. Description
>> #: ../templates:37
>> msgid ""
>> "nds - Use Novell Directory Services-style updating, first remove the old
>> " "password and then update with cleartext password."
>> msgstr ""
>> "nds - Gebruik Novell Directory Services-stijl voor het bijwerken,
>> verwijdert eerst het oude wachtwoord en werkt dan bij met het wachtwoord
>> in klaartekst."
> 
> hm, is klaartekst de gebruikelijke nederlandse vertaling van cleartekst? 
Had in feite klare tekst in gedachten.

Heb er nu onversleuteld van gemaakt aangezien dit wel de context weergeeft.

Fixed

> 
>> #. Type: select
>> #. Description
>> #: ../templates:37
>> msgid ""
>> "ad - Active Directory-style. Create Unicode password and update
>> unicodePwd " "attribute"
>> msgstr ""
>> "ad - Actieve map-stijl. Een Unicode wachtwoord wordt aangemaakt en het
>> unicodePwd- attribuut wordt bijgewerkt."
> 
> 'Active Directory' als in het Microsoft LDAP-DB ding?, in dat geval niet 
> vertalen want eigennaam.

Fixed
> 
>> #. Type: select
>> #. Description
>> #: ../templates:37
>> msgid ""
>> "exop - Use the OpenLDAP password change extended operation to update the
>> " "password."
>> msgstr ""
>> "exop - Om de wachtwoorden bij te werken wordt gebruik gemaakt van de
>> ruime uitwisselingsverrichting van wachtwoorden van OpenLDAP."
> 
> s/ruime/uitgebreide/ (vertaling van extended attributes is denk ik ook 
> uitgebreide)

Fixed
> 
>> #. Type: select
>> #. Description
>> #: ../templates:64
>> msgid ""
>> "This variable controls which version of the LDAP protocol will ldapns
>> use. " "It is always a good idea to set this to highest possible version
>> number." msgstr ""
>> "Deze variabele controleert welke LDAP-protocolversie ldapns zal
>> gebruiken. " "Het is vaak wenselijk om hier de zo hoog mogelijke versie
>> aan te geven."
> 
> hm 'Het is vaak wenselijk' is wel een behoorlijke afzwakking van 'It is 
> always a good idea', is dit bewust?

Neen, niet bewust. Heb mij daar wat laten leiden door de Duitse vertaling.

Kan het eventueel als volgt vertalen:
Het is altijd een goed idee om hier ...

Is dit dan niet te letterlijk vertaald?

Heb je eventueel een andere zegswijze die reeds gebruikt werd?
> 
>> #. Type: string
>> #. Description
>> #: ../templates:71
>> msgid ""
>> "Warning: DO NOT use privileged accounts for logging in, the
>> configuration " "file has to be world readable."
>> msgstr ""
>> "Waarschuwing: Gebruik geen bevoorrechte accounts om in te loggen, het
>> configuratiebestand moet voor iedereen leesbaar blijven."
>>
>> #. Type: boolean
>> #. Description
>> #: ../templates:80
>> msgid "Make local root Database admin."
>> msgstr "Maak lokale database voor de beheerder."
> 
> Maak de lokale gebruiker 'root' de databasebeheerder. (is denk ik wat het 
> engels probeert te zeggen?)

idd, fixed
> 
>> #. Type: boolean
>> #. Description
>> #: ../templates:80
>> msgid ""
>> "This option will allow you to make password utilities that use pam, to "
>> "behave like you would be changing local passwords."
>> msgstr ""
>> "Deze optie laat u toe om wachtwoordtools aan te maken die pam gebruiken,
>> en zich gedragen alsof u de lokale wachtwoorden veranderde."
> 
> tools is eerder altijd vertaald met programma's of hulpprogramma's dacht ik.

Fixrd-->wachtwoordprogramma's
> 
>> #. Type: boolean
>> #. Description
>> #: ../templates:80
>> msgid ""
>> "If you are using NFS mounted /etc or any other custom setup, you should
>> " "disable this."
>> msgstr "Indien u gebruikt maakt van met NFS gekoppelde /etc of een ander
>> aangepaste instelling, gelieve deze dan uit te schakelen"
> 
> Indien u gebruik maakt van een via NFS aangekoppelde '/etc'-partitie, of een 
> andere ...

Fixed
> 
>> #. Type: string
>> #. Description
>> #: ../templates:93
>> msgid "LDAP Server host."
>> msgstr "LDAP-server domeinnaam."
> 
> Computernaam van de LDAP-Server
> 
> (host is eerder vertaald met computernaam)

Fixed, maar de volgende string komt op hetzelfde dialoogvenster. Wou in
feite hier zeker een onderscheid maken tussen een 'naam' die je aan de
computer geeft en het IP-adres of domeinnaam die hier bedoeld worden.

> 
>> #. Type: string
>> #. Description
>> #: ../templates:93
>> msgid ""
>> "Note: It is always a good idea to use an IP address, it reduces risks of
>> " "failure."
>> msgstr "Merk op: Het is wenselijk een IP-adres te gebruiken daar het
>> risico op mislukkingen beperkt."
> 
> s/daar het/daar dit het/

Fixed
> 
>> #. Type: password
>> #. Description
>> #: ../templates:101
>> msgid "Password for the login account."
>> msgstr "Wachtwoord voor de login account."
> 
> s/login account/loginaccount/

Fixed
> 
>> #. Type: boolean
>> #. Description
>> #: ../templates:107
>> msgid ""
>> "libpam-ldap has been moved to use debconf for its configuration. Should
>> the " "settings in debconf be applied to the configuration? Package
>> upgrades will " "use your answer here going forward."
>> msgstr ""
>> "libpam-ldap maakt het voortaan mogelijk om zijn configuratie te laten
>> uitvoeren door Debconf. Moeten de instellingen van Debconf gebruikt
>> worden voor de configuratie? Nieuwe opwaarderingen van het pakket zullen
>> naargelang uw antwoord dezelfde methode gebruiken."
> 
> Het is nu mogelijk om de configuratie van libpam-ldap via debconf te 
>beheren. Wilt u de configuratie via debconf beheren (zoniet zul u de 
>configuratie handmatig moeten beheren)? Toekomstige opwaarderingen van het 
>pakket gaan uit van het antwoord dat u hier heeft. 
> 
> (vermijden dat de indruk geven wordt dat debconf alles gaat automatiseren 
> zonder verdere tussenkomst van de gebruiker).
> 

Fixed

Thanks,

Nieuwe versie in bijlage


Kurt
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.1 (GNU/Linux)

iD8DBQFEWNbj+9wz99/liY0RAvCaAKCXKutaH/q+z5gACtQJ4KgLCcMf+ACfW4Q5
3wPzk9uJIG1dApddg935Jsk=
=S3KP
-----END PGP SIGNATURE-----
# translation of libpam-ldap_180-1_templates.po to Dutch
# This file is distributed under the same license as the libpam-ldap package.
# Please see debian/copyright.
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#This is an unofficial translation.
# Kurt De Bree <kdebree(AT)telenet(DOT)be>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libpam-ldap_180-1_templates\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sfrost@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-01-19 22:33-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2006-05-03 17:37+0100\n"
"Last-Translator: Kurt De Bree <kdebree(AT)telenet(DOT)be>\n"
"Language-Team: Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4
msgid "Root login account"
msgstr "Loginaccount van de beheerder"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4
msgid "This account will be used when root changes a password."
msgstr "Deze account zal gebruikt worden wanneer de beheerder een wachtwoord wijzigt."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4
msgid "Note: This account has to be a privileged account."
msgstr "Merk op: Dit moet een bevoorrechte account zijn."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:11
msgid "Root login password"
msgstr "Beheerderswachtwoord"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:11
msgid "This password will be used when libpam_ldap tries to login to the database"
msgstr "Dit wachtwoord zal door libpam_ldap gebruikt worden om toegang te krijgen tot de database."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:11
msgid "Empty password will re-use the old password."
msgstr "Indien geen wachtwoord ingevuld wordt zal het oude wachtwoord opnieuw worden gebruikt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:19
msgid "Database requires logging in."
msgstr "De database vereist dat er ingelogd wordt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:19
msgid ""
"You need to log in to the database only if you can't retreive entries from "
"the database without it."
msgstr "Inloggen op de database is enkel nodig als u geen items uit de database kunt 
halen zonder ingelogd te zijn."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:19
msgid ""
"This is not the same as root login, entering privileged login here is "
"dangerous, as the configuration file has to be readable to all."
msgstr "Dit is niet hetzelfde als de 'root'-login. Hier een bevoorrechte login ingeven is gevaarlijk, daar het configuratiebestand voor iedereen leesbaar moet blijven."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:19
msgid "Note: on a normal setup this is not needed."
msgstr "Merk op: bij een normale installatie is dit niet nodig."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:31
msgid "The distinguished name of the search base."
msgstr "De naam (distinguished name) van de zoekdatabase."

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:35
msgid "clear"
msgstr "clear"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:35
msgid "crypt"
msgstr "crypt"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:35
msgid "nds"
msgstr "nds"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:35
msgid "ad"
msgstr "ad"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:35
msgid "exop"
msgstr "exop"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:35
msgid "md5"
msgstr "md5"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:37
msgid "Local crypt to use when changing passwords."
msgstr "Welke lokale versleuteling dient gebruikt te worden bij het wijzigen van wachtwoorden."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:37
msgid ""
"The PAM module can set the password crypt locally when changing the "
"passwords, this is usually a good choice. By setting this to something else "
"than clear you are making sure that the password gets crypted in some way."
msgstr ""
"De PAM-module kan de wachtwoordversleuteling lokaal instellen bij het wijzigen van de wachtwoorden, dit is normaal een goede keuze. Door een andere instelling te kiezen maakt u duidelijk dat het wachtwoord op een andere wijze versleuteld wordt."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:37
msgid "The meanings for selections are:"
msgstr "De betekenissen van de selecties zijn:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:37
msgid ""
"clear - Don't set any encryptions, this is useful with servers that "
"automatically encrypt userPassword entry."
msgstr "clear - Wachtwoorden niet versleutelen, dit is nuttig voor servers die de ingave van gebruikerswachtwoorden automatisch versleutelen."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:37
msgid ""
"crypt - (Default) make userPassword use the same format as the flat "
"filesystem. this will work for most configurations"
msgstr "crypt - (standaard) zorgt ervoor dat de gebruikerswachtwoorden hetzelfde formaat hebben als plat bestandssysteem. Dit werkt voor het merendeel van de configuraties."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:37
msgid ""
"nds - Use Novell Directory Services-style updating, first remove the old "
"password and then update with cleartext password."
msgstr ""
"nds - Gebruik Novell Directory Services-stijl voor het bijwerken, verwijdert eerst het oude wachtwoord en werkt dan bij met het onversleuteld wachtwoord."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:37
msgid ""
"ad - Active Directory-style. Create Unicode password and update unicodePwd "
"attribute"
msgstr ""
"ad - 'Active Directory'-stijl. Een Unicode wachtwoord wordt aangemaakt en het unicodePwd- attribuut wordt bijgewerkt."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:37
msgid ""
"exop - Use the OpenLDAP password change extended operation to update the "
"password."
msgstr ""
"exop - Om de wachtwoorden bij te werken wordt gebruik gemaakt van de uitgebreide uitwisselingsverrichting van wachtwoorden van OpenLDAP."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:64
msgid "LDAP version to use."
msgstr "Te gebruiken LDAP-versie."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:64
msgid ""
"This variable controls which version of the LDAP protocol will ldapns use. "
"It is always a good idea to set this to highest possible version number."
msgstr ""
"Deze variabele controleert welke LDAP-protocolversie ldapns zal gebruiken. "
"Het is vaak wenselijk om hier de zo hoog mogelijke versie aan te geven."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:71
msgid "Unprivileged database user."
msgstr "Niet-bevoorrechte databasegebruiker."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:71
msgid "This is the account that will be used to log in to the LDAP database."
msgstr "Dit is de account dat zal gebruikt worden om toegang te krijgen tot de LDAP-database."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:71
msgid ""
"Warning: DO NOT use privileged accounts for logging in, the configuration "
"file has to be world readable."
msgstr ""
"Waarschuwing: Gebruik geen bevoorrechte accounts om in te loggen, het configuratiebestand moet voor iedereen leesbaar blijven."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:80
msgid "Make local root Database admin."
msgstr "Maak de lokale gebruiker 'root' de databasebeheerder."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:80
msgid ""
"This option will allow you to make password utilities that use pam, to "
"behave like you would be changing local passwords."
msgstr ""
"Deze optie laat u toe om wachtwoordprogramma's aan te maken die pam gebruiken, en zich gedragen alsof u de lokale wachtwoorden veranderde."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:80
msgid ""
"The password will be stored in a separate file which will be made readable "
"to root only."
msgstr ""
"Het wachtwoord zal in een afzonderlijk bestand opgeslagen worden dat enkel door de beheerder gelezen kan worden."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:80
msgid ""
"If you are using NFS mounted /etc or any other custom setup, you should "
"disable this."
msgstr "Indien u gebruik maakt van een via NFS aangekoppelde '/etc'-partitie, of een andere aangepaste instelling, gelieve deze dan uit te schakelen"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:93
msgid "LDAP Server host."
msgstr "Computernaam van de LDAP-srever."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:93
msgid "The address of the LDAP server used."
msgstr "Het adres dat de LDAP-server gebruikt."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:93
msgid ""
"Note: It is always a good idea to use an IP address, it reduces risks of "
"failure."
msgstr "Merk op: Het is wenselijk een IP-adres te gebruiken daar dit het risico op mislukkingen beperkt."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:101
msgid "Password for the login account."
msgstr "Wachtwoord voor de loginaccount."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:101
msgid "This password will be used to log in to the LDAP database."
msgstr "Dit wachtwoord zal gebruikt worden voor toegang tot de LDAP-database."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:107
msgid "Make debconf change your config?"
msgstr "Wilt u dat Debconf uw configuratie wijzigt?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:107
msgid ""
"libpam-ldap has been moved to use debconf for its configuration. Should the "
"settings in debconf be applied to the configuration? Package upgrades will "
"use your answer here going forward."
msgstr ""
"Het is nu mogelijk om de configuratie van libpam-ldap via debconf te beheren. Wilt u de configuratie via debconf beheren (zoniet zul u de configuratie handmatig moeten beheren)? Toekomstige opwaarderingen van het pakket gaan uit van het antwoord dat u hier heeft."


Reply to: