[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://libpam-ldap (41 strings)On Wednesday 03 May 2006 18:14, Kurt De Bree wrote:
> cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> > On Sunday 30 April 2006 14:25, Kurt De Bree wrote:
> >> #. Type: select
> >> #. Description
> >> #: ../templates:37
> >> msgid ""
> >> "clear - Don't set any encryptions, this is useful with servers that "
> >> "automatically encrypt userPassword entry."
> >> msgstr "clear - Geen coderingen gebruiken, dit is nuttig voor servers
> >> die de ingave van gebruikerswachtwoorden automatisch coderen."
> >
> > clear - wachtwoorden niet versleutelen ....
>
> Dit zou dan weer niet consistent zijn, lijkt me.
> Moet hier nu kiezen voor ofwel overal encryptie, ofwel overal
> versleutelen, en ik denk imho dat ik veer het tweede ga. Klinkt
> aangenamer bij de vervoegingen.
>
> Wat denken jullie?

prima wat mij betreft :)

> >> #. Type: select
> >> #. Description
> >> #: ../templates:64
> >> msgid ""
> >> "This variable controls which version of the LDAP protocol will ldapns
> >> use. " "It is always a good idea to set this to highest possible
> >> version number." msgstr ""
> >> "Deze variabele controleert welke LDAP-protocolversie ldapns zal
> >> gebruiken. " "Het is vaak wenselijk om hier de zo hoog mogelijke
> >> versie aan te geven."
> >
> > hm 'Het is vaak wenselijk' is wel een behoorlijke afzwakking van 'It is
> > always a good idea', is dit bewust?
>
> Neen, niet bewust. Heb mij daar wat laten leiden door de Duitse
> vertaling.
>
> Kan het eventueel als volgt vertalen:
> Het is altijd een goed idee om hier ...
>
> Is dit dan niet te letterlijk vertaald?
>
> Heb je eventueel een andere zegswijze die reeds gebruikt werd?

misschien "Het is wenselijk om ..." of "Het is een goed idee om .." ?

-> de 'altijd' lijkt me eigenlijk overbodig hier, geeft wel tikje minder
   nadruk maar komt verder op zelfde neer, of niet?
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)

Attachment: pgpBabL9zIfIo.pgp
Description: PGP signature


Reply to: