[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] Sarge Release NotesOn Tuesday 31 May 2005 16:49, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> hm, zou het dan niet beter zijn om de (vertaalde) releasenotes op de 2e
> CD te plaatsen i.p.v ze helemaal weg te laten, je kunt er denk ik niet
> vanuitgaan dat iedereen die Debian installeert ook een werkende
> internetverbinding in de buurt heeft.

Kan ik voorleggen aan debian-cd team.

Bedenk echter ook dat de belangrijkste doelgroep van de release notes niet 
nieuwe installaties is, maar mensen die migreren van woody -> sarge.

Attachment: pgphguBEyDDoH.pgp
Description: PGP signature


Reply to: