[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] Sarge Release NotesHallo,

Laat, maar de belangrijkste reden daarvoor is dat ik zowel aan de Engelse 
versie als de Nederlandse vertaling heb gewerkt.
Ik zou een review zeer op prijs stellen. Er is zeer veel veranderd ten 
opzichte van de vorige versie die ik had vertaald.

Groeten,
Frans

Attachment: release-notes.nl.po.gz
Description: GNU Zip compressed data

Attachment: pgpObdAyo4Xh8.pgp
Description: PGP signature


Reply to: