[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] Sarge Release NotesOn Tuesday 31 May 2005 15:56, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> als er geen technische reden is om het te laten (ruimtegebrek?), zou ik
> ze gewoon mee op de CD zetten, het verhoogd denk ik de kans dat mensen
> de releasenotes ook effectief gaan lezen.

Ruimtegebrek is inderdaad de belangrijkste overweging. CD1 is nogal 
kritisch omdat daarop zowel kernel-image pakketen, X, Gnome en KDE moeten 
worden opgenomen.

Attachment: pgpbbpapsA8zK.pgp
Description: PGP signature


Reply to: