[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] Sarge Release NotesOn Tuesday 31 May 2005 16:18, Frans Pop wrote:
> On Tuesday 31 May 2005 15:56, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> > als er geen technische reden is om het te laten (ruimtegebrek?), zou ik
> > ze gewoon mee op de CD zetten, het verhoogd denk ik de kans dat mensen
> > de releasenotes ook effectief gaan lezen.
>
> Ruimtegebrek is inderdaad de belangrijkste overweging. CD1 is nogal
> kritisch omdat daarop zowel kernel-image pakketen, X, Gnome en KDE moeten
> worden opgenomen.

hm, zou het dan niet beter zijn om de (vertaalde) releasenotes op de 2e CD 
te plaatsen i.p.v ze helemaal weg te laten, je kunt er denk ik niet 
vanuitgaan dat iedereen die Debian installeert ook een werkende 
internetverbinding in de buurt heeft.
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)

Attachment: pgpPqsTLrpjP9.pgp
Description: PGP signature


Reply to: