[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [ITR] Re: [RFR] Sarge Release NotesOn Tuesday 31 May 2005 09:25, Wouter Verhelst wrote:
> On Mon, May 30, 2005 at 10:19:32PM +0200, Frans Pop wrote:
> > Laat, maar de belangrijkste reden daarvoor is dat ik zowel aan de
> > Engelse versie als de Nederlandse vertaling heb gewerkt.
>
> Goh, en het is *veel*.

Ik denk dat dit ook een lastige upgrade gaat worden voor gebruikers:
- grote versieverschillen
- nieuwe glibc wordt niet ondersteund door oudere kernels
- opwaardering van 2.4 naar 2.6 kernel kent aantal lastige valkuilen

We hebben geprobeerd om deze issues zoe goed mogelijk in de release notes 
te verwoorden.

> > Ik zou een review zeer op prijs stellen. Er is zeer veel veranderd
> > ten opzichte van de vorige versie die ik had vertaald.
>
> Ik ben er mee bezig, maar kan niet garanderen dat het vandaag nog klaar
> geraakt.

Stuur me anders alvast het deel dat je af hebt, dan kan ik dat alvast 
verwerken.

> Is het plan dat jullie die release notes laten drukken en dan slapend
> rijk worden van de royalties, ofzo? ;-)

Hmm. Is een idee...
/me changes the copyright and licencing of the release notes ;-)

Attachment: pgpe7HF8mZ8zF.pgp
Description: PGP signature


Reply to: