[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] Sarge Release NotesOn Tuesday 31 May 2005 08:35, Peter Vandenabeele wrote:
> Hoe snel is die review nodig ?

De huidige deadline voor vertalingen is donderdag 2 juni (overmorgen), 
maar dat geldt voornamelijk voor opname van de Release Notes op de 
installatie CD's. Eigenlijk was ik niet van plan om dat voor NL te doen 
omdat de doelgroep releatief klein is. (Commentaar?)

De Nederlandse vertaling blijft uiteraard wel beschikbaar vanaf de website 
en het is natuurlijk prettig als de vertaling in orde is op het moment 
van release (komend weekeinde?).

Gr,
Frans

Attachment: pgpmTcPHcdLFa.pgp
Description: PGP signature


Reply to: