[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://pdns-serverVincent Zweije wrote:
> On Fri, May 06, 2005 at 12:28:07PM +0200, Jasper Spaans wrote:
>
> || On Fri, May 06, 2005 at 11:57:34AM +0200, Matthijs Mohlmann wrote:
> ||
> || > >>msgid "List of netmasks that are allowed to recurse"
> || > > Lijst met netmaskers die recursief doorlopen mogen worden?
> || > Fixed.
> ||
> || Als ik niet zou weten hoe dns werkt zou ik niet weten wat dit zou kunnen
> || betekenen -- maar dat is ook enigszins aan het origineel te wijten.
> ||
> || Hoewel ik er niet helemaal gelukkig van word ("netmaskers" is wel een wat
> || kreupele term; "recursor" geen Nederlands maar er schiet mij zo 1-2-3 niets
> || beters te binnen) : 'Lijst met netmaskers van clients die de recursor mogen
> || gebruiken'
>
> Het gaat erom of de DNS server voor jou op zoek gaat naar het antwoord
> op je query. Een client kan hierom vragen middels bitje in de DNS.
> Een query met zo'n bitje heet een recursive query.
>
> Als de DNS server zelf op zoek gaat, dan voert hij de query "recursive"
> uit - hij neemt de taak zelf op zich.
>
> Als de DNS server niet op zoek gaat, dan wijst hij de client slechts
> naar de hem best bekende plaats om het antwoord te proberen te vinden
> (NS record van het dichtstbijzijnde parent domein). De client mag het
> dan aldaar gaan proberen.
>
> De vertaling zou dus iets als dit kunnen worden:
>
>   msgid "Subnetten vanwaar recursieve query's [sic] worden uitgevoerd"
>
Wat zou ik dan voor [sic] moeten invullen? (sorry als dit een domme
vraag is maar ik zie het niet)

In elk geval was ik op zoek naar zo'n oplossing als die van jou. Verder
zit er zeer binnenkort een update van pdns aan te komen die met de
release van Sarge mee gaat.

> Het "Lijst met" is hier overbodig, dat staat in de ruimer uitgewerkte
> vraag. "Netmaskers" is niet waar uiteindelijk om wordt gevraagd. IP
> adressen mogen ook. Maar misschien is "netmasker" wel duidelijk om aan
> te geven hoe de vraag beantwoord moet worden.
>
> Ciao.                              Vincent.

Groeten,

Matthijs Mohlmann

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: