[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po://deborphan/po/nl.poEen snelle reactie op enkele van jouw opmerkingen.
Voor de andere punten laat ik graag eerst de kans aan anderen.

groet,
Frans

On Sunday 10 April 2005 20:14, Jouke Witteveen wrote:
> Frans Pop wrote:
> >Een algemeen punt waarover ik ook graag de mening van anderen op de
> >lijst zou horen. Voor mijn gevoel heeft in het Nederlands een andere
> >zinsopbouw de voorkeur, namelijk:
> >- niet: Toon eventuele afhankelijkheden.
> > maar: Eventuele afhankelijkheden tonen.
> >- niet: Probeer perl-bibliotheken te rapporteren.
> > maar: Rapportage van perl-bibliotheken proberen.
> >- niet: Lees het \"keepers\"-bestand van debfoster niet.
> > maar: Het \"keepers\"-bestand van debfoster niet lezen.
>
> Wat zijn de argumenten? Ik kom niet verder dan dat je het onderwerp
> (zowel semantisch als syntactisch) zo vroeg mogelijk in de zin wilt
> hebben.

Mijn overweging is dat de huidige zinsvorm de "gebiedende wijs" is, dus "u 
moet" iets doen, terwijl de formulering die ik voorstel meer een 
beschrijvend karakter heeft.
Het Engels kent geen verschil tussen beide zinsvormen.

> >>#: src/exit.c:89
> >>#, c-format
> >>msgid "-z    Show installed size of packages found.\n"
> >>msgstr "-z    Toon de geïnstalleerde groottes van de gevonden
> >> pakketten.\n"
> >
> >s/groottes/grootte/
>
> Zeker weten? Dat is niet ondubbelzinnig: het zou dan ook kunnen
> betekenen dat de grootte van alle gevonden pakketten gezamenlijk
> getoont moet worden. Vandaar mijn keuze voor meervoud.

Het origineel kent dezelfde dubbelzinnigheid. Daarnaast is het onjuist 
omdat één pakket niet "meerdere groottes" kan hebben.
Voor de gezamenlijke grootte zou waarschijnlijk een formulering als "Show 
total installed size of packages found" zijn gebruikt.

Nog één aanvulling die ik nu zie: s/van de/van/

> >Voorgaande 3: s/sloot af/afgesloten/
>
> De processen kwamen toch zelfstandig tot een einde? Als Deborphan niets
> afsluit zou ik dat ook niet willen suggereren.

Hmm. Ik vindt "sloot af" alleen erg onnatuurlijk klinken. Dat wekt bij mij 
meer associatie op met het afsluiten van een huis dan het beeindigen van 
een proces.

> Hoe gebruikelijk is het om bij dergelijke wijzigingen het nieuwe .po
> bestand weer mee te sturen? (Nu is dat gedaan vanwege het heropenen van
> de vertaling.

Is niet erg gebruikelijk.
Het is normaal beter om het commentaar van verschillende mensen te 
verzamelen en te verwerken. Misschien zelf nog eens naar het geheel te 
kijken en dan of een RFR2 of een LCFC met nieuw bestand te sturen.

Attachment: pgpt_QR_T4f6a.pgp
Description: PGP signature


Reply to: