[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://deborphanHallo,

Bijgaand een nieuwe vertaling van Deborphan die ik in het diepste geheim heb opgesteld (sorry). De reden was dat debug vertaald was met ontkever maar uiteindelijk is het een geheel herziene versie geworden. Speciale dank gaat uit naar Luk Claes. Zonder hem had ik dit, mijn eerste vertaling, nooit kunnen voltooien. Bedankt ook voor de uitleg van twee maal '%s'; ik zat geloof ik niet helemaal goed op te letten. Het is mij nu weer helemaal duidelijk.

Ter zake nu.
Ik hoop dat het onderwerp van deze mail correct is, ik zag niet wat het verschil tussen 'po' en 'po-debconf' was, behalve dat er in de syntax van po een stuk ('|path-in-sourcepackage') zit waarvan ik niet wist wat ik er in zou moeten vullen.| Voor 'basecode' konden we geen goed Nederlands woord vinden. Exitcode is uiteindelijk vertaald met foutcode, hoewel we vast moesten stellen dat het resultaat van een succesvol beëindigen van een programma wel een exitcode is maar geen foutcode. Om een of andere reden wou gtranslator dit niet als commentaar bij de vertalingen toevoegen...

Groeten,
Jouke
# Dutch messages for deborphan.
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Cris van Pelt <tribbel@tribe.eu.org>, 2000.
# , fuzzy
# Cris van Pelt <tribbel@tribe.eu.org>, 2005.
# 
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: deborphan 1.7.15\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-03-16 15:54+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-04-10 11:48+0200\n"
"Last-Translator: Jouke Witteveen <j.witteveen@mail.ru>\n"
"Language-Team: Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-15\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"

#: src/exit.c:69
#, c-format
msgid ""
"\n"
"The following options are available:\n"
msgstr ""
"\n"
"De volgende opties zijn beschikbaar:\n"

#: src/exit.c:72
#, c-format
msgid "-h    This help.\n"
msgstr "-h    Deze hulp.\n"

#: src/exit.c:75
#, c-format
msgid "-v    Version information.\n"
msgstr "-v    Versie-informatie.\n"

#: src/exit.c:78
#, c-format
msgid "-f FILE  Use FILE as statusfile.\n"
msgstr "-f BEST  Gebruik BEST als statusbestand.\n"

#: src/exit.c:83
#, c-format
msgid "-d    Show dependencies for packages that have them.\n"
msgstr "-d    Toon eventuele afhankelijkheden.\n"

#: src/exit.c:86
#, c-format
msgid "-P    Show priority of packages found.\n"
msgstr "-P    Toon de prioriteit van de gevonden pakketten.\n"

#: src/exit.c:89
#, c-format
msgid "-z    Show installed size of packages found.\n"
msgstr "-z    Toon de geïnstalleerde groottes van de gevonden pakketten.\n"

#: src/exit.c:92
#, c-format
msgid "-s    Show the sections the packages are in.\n"
msgstr "-s    Toon de secties van de pakketten.\n"

#: src/exit.c:94
#, c-format
msgid "--no-show-section      Do not show sections.\n"
msgstr "--no-show-section      Toon de secties niet.\n"

#: src/exit.c:100
#, c-format
msgid "-n    Disable checks for `recommends' and `suggests'.\n"
msgstr "-n    Schakel controles voor `recommends' en `suggests' uit.\n"

#: src/exit.c:102
#, c-format
msgid "-n    Enable checks for `recommends' and `suggests'.\n"
msgstr "-n    Schakel controles voor `recommends' en `suggests' aan.\n"

#: src/exit.c:106
#, c-format
msgid "-a    Compare all packages, not just libs.\n"
msgstr "-a    Vergelijk alle pakketten, niet alleen bibliotheken.\n"

#: src/exit.c:108
#, c-format
msgid ""
"--libdevel         Search in libdevel in addition to libs and "
"oldlibs.\n"
msgstr "--libdevel         Doorzoek behalve libs en oldlibs ook libdevel."

#: src/exit.c:111
#, c-format
msgid "-e LIST  Work as if packages in LIST were not installed.\n"
msgstr "-e LIJST Handel alsof de pakketten in LIJST niet geïnstalleerd zijn.\n"

#: src/exit.c:114
#, c-format
msgid "-p PRIOR Select only packages with priority >= PRIOR.\n"
msgstr "-p PRIOR Selecteer alleen pakketten met prioriteit >= PRIOR.\n"

#: src/exit.c:117
#, c-format
msgid "-H    Ignore hold flags.\n"
msgstr "-H    Negeer hold-vlaggen.\n"

#: src/exit.c:119
#, c-format
msgid "--find-config        Find \"orphaned\" configuration files.\n"
msgstr "--find-config        Vind wees geworden configuratiebestanden.\n"

#: src/exit.c:124
#, c-format
msgid "-A PKGS.. Never report PKGS.\n"
msgstr "-A PKTN.. Rapporteer PKTN nooit.\n"

#: src/exit.c:127
#, c-format
msgid "-R PKGS.. Report PKGS if there are no dependencies.\n"
msgstr "-R PKTN.. Rapporteer PKTN als er geen afhankelijkheden zijn.\n"

#: src/exit.c:130
#, c-format
msgid "-L    List the packages that are never reported.\n"
msgstr "-L    Toon de pakketten die nooit gerapporteerd worden.\n"

#: src/exit.c:133
#, c-format
msgid "-Z    Remove all packages from the \"keep\" file.\n"
msgstr "-Z    Verwijder alle pakketten uit het \"keep\"-bestand.\n"

#: src/exit.c:136
#, c-format
msgid "-k FILE  Use FILE to get/store info about kept packages.\n"
msgstr "-k BEST  Lees/schrijf informatie van behouden pakketten van/naar BEST.\n"

#: src/exit.c:139
#, c-format
msgid "--df-keep          Read debfoster's \"keepers\" file.\n"
msgstr "--df-keep          Lees het \"keepers\"-bestand van debfoster.\n"

#: src/exit.c:140
#, c-format
msgid "--no-df-keep        Do not read debfoster's \"keepers\" file.\n"
msgstr ""
"--no-df-keep        Lees het \"keepers\"-bestand van debfoster niet.\n"

#. guessing
#: src/exit.c:145
#, c-format
msgid "--guess-perl        Try to report perl libraries.\n"
msgstr ""
"--guess-perl        Probeer perl-bibliotheken te rapporteren.\n"

#: src/exit.c:146
#, c-format
msgid "--guess-python       Try to report python libraries.\n"
msgstr ""
"--guess-python       Probeer python-bibliotheken te rapporteren.\n"

#: src/exit.c:147
#, c-format
msgid "--guess-pike        Try to report pike libraries.\n"
msgstr ""
"--guess-pike        Probeer pike-bibliotheken te rapporteren.\n"

#: src/exit.c:148
#, c-format
msgid "--guess-ruby        Try to report ruby libraries.\n"
msgstr ""
"--guess-ruby        Probeer ruby-bibliotheken te rapporteren.\n"

#: src/exit.c:149
#, c-format
msgid "--guess-interpreters    Try to report interpreter libraries.\n"
msgstr ""
"--guess-interpreters    Probeer interpreter-bibliotheken te rapporteren.\n"

#: src/exit.c:151
#, c-format
msgid ""
"--guess-section       Try to report libraries in wrong sections.\n"
msgstr ""
"--guess-section       Probeer pakketten in de verkeerde sectie te rapporteren.\n"

#: src/exit.c:152
#, c-format
msgid "--guess-dev         Try to report development packages.\n"
msgstr ""
"--guess-dev         Probeer ontwikkelpakketten te rapporteren.\n"

#: src/exit.c:153
#, c-format
msgid "--guess-debug        Try to report debugging libraries.\n"
msgstr ""
"--guess-debug        Probeer debug bibliotheken te rapporteren.\n"

#: src/exit.c:154
#, c-format
msgid "--guess-common       Try to report common packages.\n"
msgstr ""
"--guess-common       Probeer gedeelde pakketten te rapporteren.\n"

#: src/exit.c:155
#, c-format
msgid "--guess-data        Try to report data packages.\n"
msgstr "--guess-data        Probeer data-pakketten te rapporteren.\n"

#: src/exit.c:156
#, c-format
msgid "--guess-doc         Try to report documentation packages.\n"
msgstr "--guess-doc         Probeer documentatiepakketten te rapporteren.\n"

#: src/exit.c:157
#, c-format
msgid "--guess-dummy        Try to report dummy packages.\n"
msgstr "--guess-dummy        Probeer dummy-pakketten te rapporteren.\n"

#: src/exit.c:158
#, c-format
msgid "--guess-all         Try all of the above.\n"
msgstr "--guess-all         Probeer al het bovenstaande.\n"

#: src/exit.c:159
#, c-format
msgid "--guess-only        Use --guess options only.\n"
msgstr "--guess-only        Gebruik enkel --guess-opties.\n"

#: src/exit.c:161
#, c-format
msgid ""
"\n"
"See also: deborphan(1), orphaner(8)\n"
"Report bugs to: Peter Palfrader <weasel@debian.org>\n"
msgstr ""
"\n"
"Zie ook: deborphan(1), orphaner(8)\n"
"Meld fouten in het Engels aan: Peter Palfrader <weasel@debian.org>\n"

#: src/exit.c:171
#, c-format
msgid ""
"%s %s - Find packages without other packages depending on them\n"
"Distributed under the terms of the Artistic License.\n"
"\n"
"THIS PACKAGE IS PROVIDED \"AS IS\" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR\n"
"IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED\n"
"WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
"\n"
"Copyright (C) 2000 - 2003 Cris van Pelt <\"Cris van Pelt\"@tribe.eu.org>.\n"
"Copyright (C) 2003, 2004 Peter Palfrader <weasel@debian.org>.\n"
msgstr ""
"%s %s - Vind pakketten van welke geen andere pakketten afhangen.\n"
"Gedistributeerd onder de voorwaarden van de Artistic License.\n"
"\n"
"THIS PACKAGE IS PROVIDED \"AS IS\" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR\n"
"IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED\n"
"WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
"\n"
"Copyright (C) 2000 - 2003 Cris van Pelt <\"Cris van Pelt\"@tribe.eu.org>.\n"
"Copyright (C) 2003, 2004 Peter Palfrader <weasel@debian.org>.\n"

#: src/exit.c:188
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTIONS] [PACKAGE]...\n"
msgstr "Gebruik: %s [OPTIES] [PAKKET]...\n"

#: util/orphaner.sh:43
#, sh-format
msgid "Usage: %s [--help|--purge] [deborphan options]"
msgstr "Gebruik: %s [--help|--purge] [deborphan-opties]"

#: util/orphaner.sh:45
#, no-sh-format
msgid "See orphaner(8) and deborphan(1) for a list of valid options."
msgstr "Raadpleeg orphaner(8) en deborphan(1) voor een lijst met geldige opties."

#: util/orphaner.sh:47
#, sh-format
msgid "Invalid basename: %s."
msgstr "Ongeldige basename: %s."

#: util/orphaner.sh:49
#, sh-format
msgid "%s: Invalid option: %s."
msgstr "%s: Ongeldige optie: %s."

#: util/orphaner.sh:51
#, sh-format
msgid "%s: You need \"dialog\" in $PATH to run this frontend."
msgstr "%s: \"dialog\" moet in $PATH staan om deze interface uit te voeren."

#: util/orphaner.sh:53
#, no-sh-format
msgid "Screen too small or set $LINES and $COLUMNS."
msgstr "Scherm te klein of stel $LINES en $COLUMNS in."

#: util/orphaner.sh:56
#, no-sh-format
msgid ""
"Select packages that should never be recommended for removal in deborphan:"
msgstr "Selecteer pakketten die nooit door doborphan voor verwijdering mogen worden aangeraden:"

#: util/orphaner.sh:58
#, no-sh-format
msgid "Select packages for removal or cancel to quit:"
msgstr "Selecteer pakketten om te verwijderen of \"afbreken\" om te stoppen:"

#: util/orphaner.sh:61
#, no-sh-format
msgid "No orphaned packages found."
msgstr "Geen wees geworden pakketten gevonden."

#: util/orphaner.sh:63 util/orphaner.sh:65
#, no-sh-format
msgid "deborphan got removed. Exiting."
msgstr "deborphan is verwijderd. Bezig met afsluiten."

#: util/orphaner.sh:67
#, no-sh-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Bezig met verwijderen van %s"

#: util/orphaner.sh:70
#, no-sh-format
msgid "\"deborphan\" returned with error."
msgstr "\"deborphan\" sloot af met een fout."

#: util/orphaner.sh:72
#, sh-format
msgid "\"apt-get\" returned with exitcode %s."
msgstr "\"apt-get\" sloot af met foutcode %s."

#: util/orphaner.sh:74
#, sh-format
msgid "\"dialog\" returned with exitcode %s."
msgstr "\"dialog\" sloot af met foutcode %s."

#: util/orphaner.sh:77
#, no-sh-format
msgid "Simulate"
msgstr "Simuleer"

#~ msgid "-D    Pretend dev-packages are libraries.\n"
#~ msgstr "-D    Doe alsof ontwikkel-pakketten bibliotheken zijn.\n"

Reply to: