[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://deborphanOn Sunday 10 April 2005 12:11, Jouke Witteveen wrote:
> Ik hoop dat het onderwerp van deze mail correct is, ik zag niet wat het
> verschil tussen 'po' en 'po-debconf' was, behalve dat er in de syntax
> van po een stuk ('|path-in-sourcepackage') zit waarvan ik niet wist wat
> ik er in zou moeten vullen.|

Dit is een programma vertaling en niet de vertaling van configuratiedialogen.
Dit had dus "po" moeten zijn.

> #: src/exit.c:78
> #, c-format
> msgid "-f FILE   Use FILE as statusfile.\n"
> msgstr "-f BEST   Gebruik BEST als statusbestand.\n"

Op enkele plaatsen worden in mijn ogen onduidelijke afkortingen gebruikt:
BEST voor bestand, PKTN voor pakketten. Deze afkortingen zijn niet echt
intiutief begrijpbaar.

Een oplossing zou kunnen zijn om, in ieder geval de eerste keer dat zo'n
afkorting wordt gebruikt, in de omschrijving de verklaring op te nemen.
In dit geval bijvoorbeeld " Gebruik bestand 'BEST' als statusbestand.
In dat geval is het mogelijk zelfs beter om in plaats van BEST gewoon
FILE te gebruiken.
 
> #: src/exit.c:83
> #, c-format
> msgid "-d        Show dependencies for packages that have them.\n"
> msgstr "-d        Toon eventuele afhankelijkheden.\n"

Een algemeen punt waarover ik ook graag de mening van anderen op de
lijst zou horen. Voor mijn gevoel heeft in het Nederlands een andere
zinsopbouw de voorkeur, namelijk:
- niet: Toon eventuele afhankelijkheden.
  maar: Eventuele afhankelijkheden tonen.
- niet: Probeer perl-bibliotheken te rapporteren.
  maar: Rapportage van perl-bibliotheken proberen.
- niet: Lees het \"keepers\"-bestand van debfoster niet.
  maar: Het \"keepers\"-bestand van debfoster niet lezen.

> #: src/exit.c:89
> #, c-format
> msgid "-z        Show installed size of packages found.\n"
> msgstr "-z        Toon de geïnstalleerde groottes van de gevonden pakketten.\n"

s/groottes/grootte/
 
> #: src/exit.c:100
> #, c-format
> msgid "-n        Disable checks for `recommends' and `suggests'.\n"
> msgstr "-n        Schakel controles voor `recommends' en `suggests' uit.\n"
> 
> #: src/exit.c:102
> #, c-format
> msgid "-n        Enable checks for `recommends' and `suggests'.\n"
> msgstr "-n        Schakel controles voor `recommends' en `suggests' aan.\n"

Dit is een contaminatie tussen "inschakelen" en "aanzetten".
s/aan/in/
Als wordt gekozen voor aanzetten, dan ook voorafgaande string aanpassen.

> #: src/exit.c:108
> #, c-format
> msgid ""
> "--libdevel                  Search in libdevel in addition to libs and "
> "oldlibs.\n"
> msgstr "--libdevel                  Doorzoek behalve libs en oldlibs ook libdevel."

s/behalve/naast/

> #: src/exit.c:117
> #, c-format
> msgid "-H        Ignore hold flags.\n"
> msgstr "-H        Negeer hold-vlaggen.\n"

Misschien: s/vlaggen/indicaties/ ??
 
> #: src/exit.c:119
> #, c-format
> msgid "--find-config               Find \"orphaned\" configuration files.\n"
> msgstr "--find-config               Vind wees geworden configuratiebestanden.\n"

Hmmm. "wees geworden" is niet echt fraai Nederlands.
Mijn E-N woordenboek geeft "ouderloos" of "verweesd" als vertalingen.
Mijn voorkeur zou uitgaan naar ouderloos.

> #: src/exit.c:136
> #, c-format
> msgid "-k FILE   Use FILE to get/store info about kept packages.\n"
> msgstr "-k BEST   Lees/schrijf informatie van behouden pakketten van/naar BEST.\n"

Hier klopt iets niet (of in ieder geval is de betekenis zonder dat het
Engelse origineel ernaast staat niet erg duidelijk).
In ieder geval: s/informatie van/informatie over/
Voorstel:
  BEST gebruiken voor het lezen/bewaren van informatie over behouden pakketten.
(Al is dat wel vrij lang...)
Mogelijk dat "informatie over" kan vervallen, dus:
  BEST gebruiken voor het lezen/bewaren van behouden pakketten.

> #: util/orphaner.sh:47
> #, sh-format
> msgid "Invalid basename: %s."
> msgstr "Ongeldige basename: %s."

s/basename/basisnaam/ ??
 
> #: util/orphaner.sh:51
> #, sh-format
> msgid "%s: You need \"dialog\" in $PATH to run this frontend."
> msgstr "%s: \"dialog\" moet in $PATH staan om deze interface uit te voeren."

s/uit te voeren/te gebruiken/ ??
 
> #: util/orphaner.sh:56
> #, no-sh-format
> msgid ""
> "Select packages that should never be recommended for removal in deborphan:"
> msgstr "Selecteer pakketten die nooit door doborphan voor verwijdering mogen worden aangeraden:"

s/doborphan/deborphan/
Misschien beter: "[...] die deborphan nooit voor verwijdering mag aanraden:"
Eventueel: s/aanraden/aanmerken/ ??

> #: util/orphaner.sh:61
> #, no-sh-format
> msgid "No orphaned packages found."
> msgstr "Geen wees geworden pakketten gevonden."

Zie eerder "wees geworden".
 
> #: util/orphaner.sh:70
> #, no-sh-format
> msgid "\"deborphan\" returned with error."
> msgstr "\"deborphan\" sloot af met een fout."
> 
> #: util/orphaner.sh:72
> #, sh-format
> msgid "\"apt-get\" returned with exitcode %s."
> msgstr "\"apt-get\" sloot af met foutcode %s."
> 
> #: util/orphaner.sh:74
> #, sh-format
> msgid "\"dialog\" returned with exitcode %s."
> msgstr "\"dialog\" sloot af met foutcode %s."

Voorgaande 3: s/sloot af/afgesloten/
 
> #~ msgid "-D        Pretend dev-packages are libraries.\n"
> #~ msgstr "-D        Doe alsof ontwikkel-pakketten bibliotheken zijn.\n"

Eventueel: "Behandel ontwikkel-pakketten als bibliotheken."
Ik vraag me af of het niet verstandiger is "dev-pakketten" te gebruiken
aangezien de pakketnaam van dergelijke pakketten letterlijk eindigt op "-dev".

Attachment: pgpriqPrnw7tF.pgp
Description: PGP signature


Reply to: